Z. P. K. P. M. SCHOOL SCHOOL,SAYAPHAL


6851 Z. P. K. P. M. SCHOOL SCHOOL,SAYAPHAL SAYAPHAL,GHATANJI,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z. P. K. P. M. SCHOOL SCHOOL,SAYAPHAL IS 27140509901
6852 GOVT.  ASH. SCH.  KAREGAON (B SCHOOL,ZATALA ZATALA,GHATANJI,YAVATMAL SCHOOL CODE OF GOVT.  ASH. SCH.  KAREGAON (B SCHOOL,ZATALA IS 27140511903
6853 GOVT. P. B. ASHRAM SCHOOL SCHOOL,ZATALA ZATALA,GHATANJI,YAVATMAL SCHOOL CODE OF GOVT. P. B. ASHRAM SCHOOL SCHOOL,ZATALA IS 27140511902
6854 GOVT.MADHAMIK ASHRAM SCHOOL SCHOOL,CHINCHGHAT CHINCHGHAT,KALAMB,YAVATMAL SCHOOL CODE OF GOVT.MADHAMIK ASHRAM SCHOOL SCHOOL,CHINCHGHAT IS 27140614301
6855 C.POTE VJNT PRIMARY ASHRAM SCH SCHOOL,DONGARKHARDA DONGARKHARDA,KALAMB,YAVATMAL SCHOOL CODE OF C.POTE VJNT PRIMARY ASHRAM SCH SCHOOL,DONGARKHARDA IS 27140602204
6856 Z. P. PRI. SCHOOL SCHOOL,JODMOHA JODMOHA,KALAMB,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z. P. PRI. SCHOOL SCHOOL,JODMOHA IS 27140604401
6857 ASHRAM JEEVANDEEP PRI. SCHOOL SCHOOL,KALAMB KALAMB,KALAMB,YAVATMAL SCHOOL CODE OF ASHRAM JEEVANDEEP PRI. SCHOOL SCHOOL,KALAMB IS 27140604612
6858 Z. P. GIRLS SCHOOL,KALAMB KALAMB,KALAMB,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z. P. GIRLS SCHOOL,KALAMB IS 27140604602
6859 Z. P. MATHA PRI. SCHOOL SCHOOL,KALAMB KALAMB,KALAMB,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z. P. MATHA PRI. SCHOOL SCHOOL,KALAMB IS 27140604607
6860 Z. P. NERUN PRI. SCHOOL,KALAMB KALAMB,KALAMB,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z. P. NERUN PRI. SCHOOL,KALAMB IS 27140604606
6861 Z. P. PRI. SCHOOL SCHOOL,KALAMB KALAMB,KALAMB,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z. P. PRI. SCHOOL SCHOOL,KALAMB IS 27140604601
6862 ASHRAM SCHOIOL SCHOOL,SHIWPURI SHIWPURI,KALAMB,YAVATMAL SCHOOL CODE OF ASHRAM SCHOIOL SCHOOL,SHIWPURI IS 27140612401
6863 U.P. SCHOOL SCHOOL,AMBODA AMBODA,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,AMBODA IS 27140700301
6864 T.G. DESHMUKH ASHRAM SHALA SCHOOL,AMNI (BU.) AMNI (BU.),MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF T.G. DESHMUKH ASHRAM SHALA SCHOOL,AMNI (BU.) IS 27140700102
6865 U.P. SCHOOL SCHOOL,AMNI (KH.) AMNI (KH.),MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,AMNI (KH.) IS 27140700201
6866 PRI. SCHOOL SCHOOL,ANANDNAGAR ANANDNAGAR,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF PRI. SCHOOL SCHOOL,ANANDNAGAR IS 27140700401
6867 Z.P. PRI. MARATHI SCHOOL, SCHOOL,BABASAHEB NAGAR BABASAHEB NAGAR,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z.P. PRI. MARATHI SCHOOL, SCHOOL,BABASAHEB NAGAR IS 27140710901
6868 PRI. SCHOOL SCHOOL,BELDARI BELDARI,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF PRI. SCHOOL SCHOOL,BELDARI IS 27140700601
6869 U.P. SCHOOL SCHOOL,BHAMB BHAMB,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,BHAMB IS 27140700701
6870 U.P. SCHOOL SCHOOL,BIJORA BIJORA,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,BIJORA IS 27140700901
6871 Z.P. PRI SCH KALULAL NAGAR SCHOOL,BORI (I) BORI (I),MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z.P. PRI SCH KALULAL NAGAR SCHOOL,BORI (I) IS 27140701103
6872 PRI. SCHOOL SCHOOL,CHICHPAD CHICHPAD,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF PRI. SCHOOL SCHOOL,CHICHPAD IS 27140701701
6873 PRI. SCHOOL SCHOOL,CHILGAVAN CHILGAVAN,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF PRI. SCHOOL SCHOOL,CHILGAVAN IS 27140701401
6874 U.P. SCHOOL SCHOOL,CHILLI CHILLI,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,CHILLI IS 27140701501
6875 AADIVASI AASHRAM SHALA SCHOOL,DAGADTHAR DAGADTHAR,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF AADIVASI AASHRAM SHALA SCHOOL,DAGADTHAR IS 27140701802
6876 PRI. SCHOOL SCHOOL,DAGADTHAR DAGADTHAR,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF PRI. SCHOOL SCHOOL,DAGADTHAR IS 27140701801
6877 U.P.SCHOOL SCHOOL,DHAREGAON DHAREGAON,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P.SCHOOL SCHOOL,DHAREGAON IS 27140702201
6878 U.P. SCHOOL SCHOOL,DONGARGAON DONGARGAON,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,DONGARGAON IS 27140702501
6879 Z.P. PRI SCH DEVKARWADI (DO) SCHOOL,DONGARGAON DONGARGAON,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z.P. PRI SCH DEVKARWADI (DO) SCHOOL,DONGARGAON IS 27140702504
6880 PRI.SCHOOL SCHOOL,FULSAWANGI FULSAWANGI,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF PRI.SCHOOL SCHOOL,FULSAWANGI IS 27140710301
6881 U.P. URDU SCHOOL SCHOOL,FULSAWANGI FULSAWANGI,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. URDU SCHOOL SCHOOL,FULSAWANGI IS 27140710302
6882 Z.P. MADHYAMIK SCHOOL,FULSAWANGI FULSAWANGI,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z.P. MADHYAMIK SCHOOL,FULSAWANGI IS 27140710303
6883 PRI. SCHOOL SCHOOL,FULSINGNAGAR FULSINGNAGAR,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF PRI. SCHOOL SCHOOL,FULSINGNAGAR IS 27140702601
6884 U.P. SCHOOL SCHOOL,GHANMUKH GHANMUKH,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,GHANMUKH IS 27140702701
6885 U.P. SCHOOL SCHOOL,GHONSARA GHONSARA,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,GHONSARA IS 27140702801
6886 PRI. GIRLS SCHOOL SCHOOL,GUNJ GUNJ,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF PRI. GIRLS SCHOOL SCHOOL,GUNJ IS 27140702902
6887 PRI. SCHOOL SCHOOL,HIWARA HIWARA,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF PRI. SCHOOL SCHOOL,HIWARA IS 27140703201
6888 U.P. SCHOOL SCHOOL,IJANI IJANI,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,IJANI IS 27140703501
6889 PRI. MAR SCHOOL SCHOOL,KALI (D.) KALI (D.),MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF PRI. MAR SCHOOL SCHOOL,KALI (D.) IS 27140703801
6890 U.P. URDU SCHOOL SCHOOL,KALI (D.) KALI (D.),MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. URDU SCHOOL SCHOOL,KALI (D.) IS 27140703803
6891 U.P. SCHOOL SCHOOL,KALI (TEMBHI) KALI (TEMBHI),MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,KALI (TEMBHI) IS 27140703901
6892 U.P. SCHOOL SCHOOL,KANHA KANHA,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,KANHA IS 27140704001
6893 Z.P. PRI.SCHOOL, KARANJKHED(O) SCHOOL,KARANJKHED KARANJKHED,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z.P. PRI.SCHOOL, KARANJKHED(O) SCHOOL,KARANJKHED IS 27140704202
6894 U.P. SCHOOL SCHOOL,KOTHARI KOTHARI,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,KOTHARI IS 27140705101
6895 Z.P. MADHAMIK VIDYALAY SCHOOL,MAHAGAON MAHAGAON,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z.P. MADHAMIK VIDYALAY SCHOOL,MAHAGAON IS 27140705407
6896 Z.P. MADHYAMIK SCHOOL,MAHAGAON MAHAGAON,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF Z.P. MADHYAMIK SCHOOL,MAHAGAON IS 27140705402
6897 U.P. SCHOOL SCHOOL,MALEGAON MALEGAON,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,MALEGAON IS 27140705501
6898 U.P. SCHOOL SCHOOL,MALKINHI MALKINHI,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,MALKINHI IS 27140705601
6899 U.P. SCHOOL SCHOOL,MALWAKAD MALWAKAD,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,MALWAKAD IS 27140705801
6900 U.P. SCHOOL SCHOOL,MOHADI MOHADI,MAHAGAON,YAVATMAL SCHOOL CODE OF U.P. SCHOOL SCHOOL,MOHADI IS 27140705901

Leave a Reply