BERDO PRIMARY SHALA school BHUJ


4001 BERDO PRIMARY SHALA school BHUJ BERDO,BHUJ,Gujarat school code of BERDO PRIMARY SHALA school BHUJ is24010502901
4002 BHAGADIO PRIMARY SHALA school BHUJ BHAGADIO,BHUJ,Gujarat school code of BHAGADIO PRIMARY SHALA school BHUJ is24010502001
4003 BHARAPAR PRIMARY SHALA school BHUJ BHARAPAR,BHUJ,Gujarat school code of BHARAPAR PRIMARY SHALA school BHUJ is24010513601
4004 AZADNAGAR SHALA NO.19 school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of AZADNAGAR SHALA NO.19 school BHUJ is24010520033
4005 BHID PAN.PRI.GROUP SHALA NO.3 school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of BHID PAN.PRI.GROUP SHALA NO.3 school BHUJ is24010520047
4006 BHIMRAVNAGAR PRI SHALA-15 school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of BHIMRAVNAGAR PRI SHALA-15 school BHUJ is24010520040
4007 DINDAYAL PRI SC school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of DINDAYAL PRI SC school BHUJ is24010520054
4008 HATHISTHAN SHALA NO.5 school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of HATHISTHAN SHALA NO.5 school BHUJ is24010520012
4009 ODEJA BHAUKHA PRI. SHALA school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of ODEJA BHAUKHA PRI. SHALA school BHUJ is24010520045
4010 PANCH. PRI SHALA NO. 9 BHUJ school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of PANCH. PRI SHALA NO. 9 BHUJ school BHUJ is24010520009
4011 PANCH. PRI SHALA NO.18 BHUJ school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of PANCH. PRI SHALA NO.18 BHUJ school BHUJ is24010520036
4012 PANCH. PRI SHALA NO.6 BHUJ school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of PANCH. PRI SHALA NO.6 BHUJ school BHUJ is24010520030
4013 PANCH. PRI SHALA NO.7 BHUJ school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of PANCH. PRI SHALA NO.7 BHUJ school BHUJ is24010520015
4014 RAMNAGARI PANCH. PRI SHALA school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of RAMNAGARI PANCH. PRI SHALA school BHUJ is24010520032
4015 RATIYA PRI. SHALA school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of RATIYA PRI. SHALA school BHUJ is24010520042
4016 SHALA NO.16 BHUJ school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of SHALA NO.16 BHUJ school BHUJ is24010520041
4017 SHANTINAGAR PRI SCHOOL-24 school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of SHANTINAGAR PRI SCHOOL-24 school BHUJ is24010520014
4018 SHIVRAM MANDAP PRI SHALA school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of SHIVRAM MANDAP PRI SHALA school BHUJ is24010520031
4019 VATRA PRI SHALA school BHUJ BHUJ(OTHER SCHOOLS),BHUJ,Gujarat school code of VATRA PRI SHALA school BHUJ is24010520067
4020 BHUJODI PRIMARY SHALA school BHUJ BHUJODI,BHUJ,Gujarat school code of BHUJODI PRIMARY SHALA school BHUJ is24010509101
4021 CHUNADI PRIMARY SHALA school BHUJ CHUNADI,BHUJ,Gujarat school code of CHUNADI PRIMARY SHALA school BHUJ is24010515701
4022 NAVAVAS NANA DEDHIYA PRI.SHALA school BHUJ DEDHIYA NANA-MOTA,BHUJ,Gujarat school code of NAVAVAS NANA DEDHIYA PRI.SHALA school BHUJ is24010502401
4023 DHANETI PANCHIYATI PRIMARY SHA school BHUJ DHANETI,BHUJ,Gujarat school code of DHANETI PANCHIYATI PRIMARY SHA school BHUJ is24010508402
4024 DHORAVAR PRIMARY SHALA school BHUJ DHORAVAR,BHUJ,Gujarat school code of DHORAVAR PRIMARY SHALA school BHUJ is24010501401
4025 DHORI KUMAR PRIMARY SHALA school BHUJ DHORI,BHUJ,Gujarat school code of DHORI KUMAR PRIMARY SHALA school BHUJ is24010503202
4026 DHROBANA PRIMARY SHALA school BHUJ DHROBANA,BHUJ,Gujarat school code of DHROBANA PRIMARY SHALA school BHUJ is24010500803
4027 KOTDA DHROBANA PRIMARY SHALA school BHUJ DHROBANA,BHUJ,Gujarat school code of KOTDA DHROBANA PRIMARY SHALA school BHUJ is24010500802
4028 MOTA  PRIMARY SCHOOL school BHUJ DHROBANA,BHUJ,Gujarat school code of MOTA  PRIMARY SCHOOL school BHUJ is24010500806
4029 SUMARAPOR DHROBANA PRIMARY SHA school BHUJ DHROBANA,BHUJ,Gujarat school code of SUMARAPOR DHROBANA PRIMARY SHA school BHUJ is24010500804
4030 MOTA DINARA PRIMARY SHALA school BHUJ DINARA,BHUJ,Gujarat school code of MOTA DINARA PRIMARY SHALA school BHUJ is24010500701
4031 NANA DINARA NO.1 PRIMARY SHALA school BHUJ DINARA,BHUJ,Gujarat school code of NANA DINARA NO.1 PRIMARY SHALA school BHUJ is24010500702
4032 NANA DINARA NO.2 PRIMARY SHALA school BHUJ DINARA,BHUJ,Gujarat school code of NANA DINARA NO.2 PRIMARY SHALA school BHUJ is24010500703
4033 NAVAVAS DINARA PRIMARY SHALA school BHUJ DINARA,BHUJ,Gujarat school code of NAVAVAS DINARA PRIMARY SHALA school BHUJ is24010500708
4034 GANDHER PRIMARY SHALA school BHUJ GANDHER,BHUJ,Gujarat school code of GANDHER PRIMARY SHALA school BHUJ is24010511001
4035 UDO PRIMARY SHALA school BHUJ GOREWALI,BHUJ,Gujarat school code of UDO PRIMARY SHALA school BHUJ is24010500404
4036 JADURA (A) NO.2 PRIMARY SHALA school BHUJ JADURA,BHUJ,Gujarat school code of JADURA (A) NO.2 PRIMARY SHALA school BHUJ is24010512602
4037 JAMBUDI PRIMARY SHALA school BHUJ JAMBUDI,BHUJ,Gujarat school code of JAMBUDI PRIMARY SHALA school BHUJ is24010514801
4038 JIKADI PRIMARY SHALA school BHUJ JIKADI,BHUJ,Gujarat school code of JIKADI PRIMARY SHALA school BHUJ is24010505701
4039 NAVA VAAS PRIMARY SHALA school BHUJ JUNA,BHUJ,Gujarat school code of NAVA VAAS PRIMARY SHALA school BHUJ is24010501102
4040 RANA VANDH PRIMARY SHALA school BHUJ JUNA,BHUJ,Gujarat school code of RANA VANDH PRIMARY SHALA school BHUJ is24010501103
4041 JURA NO.1 PRIMARY SHALA school BHUJ JURIYA,BHUJ,Gujarat school code of JURA NO.1 PRIMARY SHALA school BHUJ is24010503503
4042 KAKKARVANDH PRIMARY SHALA school BHUJ KAKKARVANDH,BHUJ,Gujarat school code of KAKKARVANDH PRIMARY SHALA school BHUJ is24010518301
4043 KALI TALAVDI PRIMARY SHALA school BHUJ KALI TALAVADI,BHUJ,Gujarat school code of KALI TALAVDI PRIMARY SHALA school BHUJ is24010508001
4044 KAMAGUNA PRIMARY SHALA school BHUJ KAMAGUNA,BHUJ,Gujarat school code of KAMAGUNA PRIMARY SHALA school BHUJ is24010503601
4045 KANDERAI PRIMARY SHALA school BHUJ KANDERAI,BHUJ,Gujarat school code of KANDERAI PRIMARY SHALA school BHUJ is24010510801
4046 KHARI PRIMARY SHALA school BHUJ KHARI,BHUJ,Gujarat school code of KHARI PRIMARY SHALA school BHUJ is24010501701
4047 KHAVDA KUMAR SHALA school BHUJ KHAVADA,BHUJ,Gujarat school code of KHAVDA KUMAR SHALA school BHUJ is24010500517
4048 KOTDA(A) PRIMARY SHALA school BHUJ KOTDA ATHAMANA,BHUJ,Gujarat school code of KOTDA(A) PRIMARY SHALA school BHUJ is24010514701
4049 KUNARIYA KANIYA PRI SHALA school BHUJ KUNARIA  NANA-MOTA,BHUJ,Gujarat school code of KUNARIYA KANIYA PRI SHALA school BHUJ is24010504002
4050 KUVATHADA PRIMARY SHALA school BHUJ KUVATHADA,BHUJ,Gujarat school code of KUVATHADA PRIMARY SHALA school BHUJ is24010509701

Leave a Reply