EKLERA PRA SHALA school KESHOD


3551 EKLERA PRA SHALA school KESHOD EKLERA,KESHOD,Gujarat school code of EKLERA PRA SHALA school KESHOD is24120804601
3552 KARENI PRA SHALA school KESHOD KARENI,KESHOD,Gujarat school code of KARENI PRA SHALA school KESHOD is24120803601
3553 DHARESHEVER PRA SHALA school KESHOD KESHOD,KESHOD,Gujarat school code of DHARESHEVER PRA SHALA school KESHOD is24120805433
3554 INDIRANAGAR PRA SHALA school KESHOD KESHOD,KESHOD,Gujarat school code of INDIRANAGAR PRA SHALA school KESHOD is24120805416
3555 RAJMAHEL PRA SHALA school KESHOD KESHOD,KESHOD,Gujarat school code of RAJMAHEL PRA SHALA school KESHOD is24120805404
3556 SINDHI SHALA school KESHOD KESHOD,KESHOD,Gujarat school code of SINDHI SHALA school KESHOD is24120805403
3557 VASAVADI PRA SHALA school KESHOD KESHOD,KESHOD,Gujarat school code of VASAVADI PRA SHALA school KESHOD is24120805417
3558 KHIMDANA PRA SHALA school KESHOD KHIMDANA,KESHOD,Gujarat school code of KHIMDANA PRA SHALA school KESHOD is24120802101
3559 MANEKVADA PRA SHALA school KESHOD MANEKVADA,KESHOD,Gujarat school code of MANEKVADA PRA SHALA school KESHOD is24120801001
3560 PANKHAN PRA SHALA school KESHOD PANKHAN,KESHOD,Gujarat school code of PANKHAN PRA SHALA school KESHOD is24120804701
3561 AALIDAR KANYA PRA SHALA school KODINAR AALIDAR,KODINAR,Gujarat school code of AALIDAR KANYA PRA SHALA school KODINAR is24121408002
3562 AALIDAR KUMAR PRA SHALA school KODINAR AALIDAR,KODINAR,Gujarat school code of AALIDAR KUMAR PRA SHALA school KODINAR is24121408001
3563 ARNEJ KANYA PRA SHALA school KODINAR ARNEJ,KODINAR,Gujarat school code of ARNEJ KANYA PRA SHALA school KODINAR is24121400602
3564 BOVADA PRA SHALA school KODINAR BODVA,KODINAR,Gujarat school code of BOVADA PRA SHALA school KODINAR is24121400801
3565 CHHACHAR PRA SHALA school KODINAR CHHACHHAR,KODINAR,Gujarat school code of CHHACHAR PRA SHALA school KODINAR is24121401001
3566 CHHARA KANYA PRA SHALA school KODINAR CHHARA,KODINAR,Gujarat school code of CHHARA KANYA PRA SHALA school KODINAR is24121408302
3567 CHHARA KUMAR PRA SHALA school KODINAR CHHARA,KODINAR,Gujarat school code of CHHARA KUMAR PRA SHALA school KODINAR is24121408301
3568 DAMLI PRA SHALA school KODINAR DAMLI,KODINAR,Gujarat school code of DAMLI PRA SHALA school KODINAR is24121401301
3569 DEVDI KANYA PRA SHALA school KODINAR DEVDI,KODINAR,Gujarat school code of DEVDI KANYA PRA SHALA school KODINAR is24121401402
3570 DUDANA PRA SHALA school KODINAR DUDANA,KODINAR,Gujarat school code of DUDANA PRA SHALA school KODINAR is24121401701
3571 FACHARIA PRA SHALA school KODINAR FACHARIA,KODINAR,Gujarat school code of FACHARIA PRA SHALA school KODINAR is24121401901
3572 GHANTVAD KANYA PRA SHALA school KODINAR GHANTVAD,KODINAR,Gujarat school code of GHANTVAD KANYA PRA SHALA school KODINAR is24121402002
3573 HARAMADIA KANYA PRA SHALA school KODINAR HADMADIA,KODINAR,Gujarat school code of HARAMADIA KANYA PRA SHALA school KODINAR is24121408502
3574 HARAMADIA KUMAR PRA SHALA school KODINAR HADMADIA,KODINAR,Gujarat school code of HARAMADIA KUMAR PRA SHALA school KODINAR is24121408501
3575 JAMANVADA PRA SHALA school KODINAR JAMANVADA,KODINAR,Gujarat school code of JAMANVADA PRA SHALA school KODINAR is24121408601
3576 JANTRAKHADI PRA SHALA school KODINAR JANTRAKHADI,KODINAR,Gujarat school code of JANTRAKHADI PRA SHALA school KODINAR is24121402801
3577 KADVASAN PRA SHALA school KODINAR KADVASAN,KODINAR,Gujarat school code of KADVASAN PRA SHALA school KODINAR is24121403001
3578 KAJ PRA SHALA school KODINAR KAJ,KODINAR,Gujarat school code of KAJ PRA SHALA school KODINAR is24121403101
3579 KANTALA PAY CEN  SHALA school KODINAR KANTALA,KODINAR,Gujarat school code of KANTALA PAY CEN  SHALA school KODINAR is24121403201
3580 KAREDA PRA SHALA school KODINAR KAREDA,KODINAR,Gujarat school code of KAREDA PRA SHALA school KODINAR is24121403301
3581 RAMNAGAR PAY CEN SHALA school KODINAR KODINAR,KODINAR,Gujarat school code of RAMNAGAR PAY CEN SHALA school KODINAR is24121403419
3582 VIRATNAGAR PRA SHALA school KODINAR KODINAR,KODINAR,Gujarat school code of VIRATNAGAR PRA SHALA school KODINAR is24121403406
3583 MALASHRAM PRA SHALA school KODINAR MALSARAM,KODINAR,Gujarat school code of MALASHRAM PRA SHALA school KODINAR is24121403601
3584 MATH PRA SHALA school KODINAR MATHA,KODINAR,Gujarat school code of MATH PRA SHALA school KODINAR is24121409401
3585 MORVAD PRA SHALA school KODINAR MORVAD,KODINAR,Gujarat school code of MORVAD PRA SHALA school KODINAR is24121408801
3586 MUL DWARKA PRA SHALA school KODINAR MUL DWARKA,KODINAR,Gujarat school code of MUL DWARKA PRA SHALA school KODINAR is24121408901
3587 NAGADALA PRA SHALA school KODINAR NAGDALA,KODINAR,Gujarat school code of NAGADALA PRA SHALA school KODINAR is24121404101
3588 PANDAR KANYA PRA SHALA school KODINAR PANADAR,KODINAR,Gujarat school code of PANDAR KANYA PRA SHALA school KODINAR is24121404502
3589 PANDAR KUMAR PRA SHALA school KODINAR PANADAR,KODINAR,Gujarat school code of PANDAR KUMAR PRA SHALA school KODINAR is24121404501
3590 PANCH PIPALVA PRA SHALA school KODINAR PANCH PIPALVA,KODINAR,Gujarat school code of PANCH PIPALVA PRA SHALA school KODINAR is24121404601
3591 PICHHAVA PRA SHALA school KODINAR PICHHAVI,KODINAR,Gujarat school code of PICHHAVA PRA SHALA school KODINAR is24121405002
3592 PICHHAVI PRA SHALA school KODINAR PICHHAVI,KODINAR,Gujarat school code of PICHHAVI PRA SHALA school KODINAR is24121405001
3593 PIPALVA-BAVANA PRA SHALA school KODINAR PIPALVA-BAVANA,KODINAR,Gujarat school code of PIPALVA-BAVANA PRA SHALA school KODINAR is24121405201
3594 SHANDH NI DHAR PRA SHALA school KODINAR SANDH NI DHAR,KODINAR,Gujarat school code of SHANDH NI DHAR PRA SHALA school KODINAR is24121405401
3595 SARKHADI PRA SHALA school KODINAR SARKHADI,KODINAR,Gujarat school code of SARKHADI PRA SHALA school KODINAR is24121409101
3596 SHEDHAYA PRA SHALA school KODINAR SHEDHAYA,KODINAR,Gujarat school code of SHEDHAYA PRA SHALA school KODINAR is24121409301
3597 SHINDHAJ KANYA PRA SHALA school KODINAR SHINDHAJ,KODINAR,Gujarat school code of SHINDHAJ KANYA PRA SHALA school KODINAR is24121409202
3598 SHINDHAJ KUMAR PRA SHALA school KODINAR SHINDHAJ,KODINAR,Gujarat school code of SHINDHAJ KUMAR PRA SHALA school KODINAR is24121409201
3599 SUGALA PRA SHALA school KODINAR SUGALA,KODINAR,Gujarat school code of SUGALA PRA SHALA school KODINAR is24121405901
3600 VADNAGAR PRA SHALA 1 school KODINAR VADNAGAR,KODINAR,Gujarat school code of VADNAGAR PRA SHALA 1 school KODINAR is24121406001

Leave a Reply