GOVT. PRIM. ASHRAM SCHOOL SCHOOL,ARTHE KH.


1601 GOVT. PRIM. ASHRAM SCHOOL SCHOOL,ARTHE KH. ARTHE KH.,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF GOVT. PRIM. ASHRAM SCHOOL SCHOOL,ARTHE KH. IS 27020419003
1602 Z.P. CLUSTER SCHOOL SCHOOL,BHOITI BHOITI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. CLUSTER SCHOOL SCHOOL,BHOITI IS 27020415901
1603 Z.P. CLUSTER SCHOOL BOYS SCHOOL,BORADI BORADI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. CLUSTER SCHOOL BOYS SCHOOL,BORADI IS 27020407601
1604 Z.P. SCHOOL SANT GADGE NAGAR SCHOOL,BORADI BORADI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SANT GADGE NAGAR SCHOOL,BORADI IS 27020407603
1605 Z.P. SCHOOL SCHOOL,BUDKIVIHIR BUDKIVIHIR,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,BUDKIVIHIR IS 27020408501
1606 Z.P. SCHOOL SCHOOL,CHAKADU CHAKADU,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,CHAKADU IS 27020409201
1607 Z.P. SCHOOL SCHOOL,CHILARE CHILARE,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,CHILARE IS 27020417001
1608 Z.P. CLUSTER SCHOOL SCHOOL,DAHIVAD DAHIVAD,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. CLUSTER SCHOOL SCHOOL,DAHIVAD IS 27020400101
1609 Z.P. SCHOOL SCHOOL,DURBALYA DURBALYA,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,DURBALYA IS 27020411101
1610 Z.P. SCHOOL SCHOOL,GHADADDEO GHADADDEO,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,GHADADDEO IS 27020409301
1611 S.E.S. PVT. PRIM. ASHRAM SCHOO SCHOOL,GURADPANI GURADPANI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF S.E.S. PVT. PRIM. ASHRAM SCHOO SCHOOL,GURADPANI IS 27020414302
1612 Z.P. SCHOOL SCHOOL,GURADPANI GURADPANI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,GURADPANI IS 27020414301
1613 Z.P. SCHOOL SCHOOL,HADAKHED HADAKHED,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,HADAKHED IS 27020412901
1614 Z.P. SCHOOL SCHOOL,HIGAON HIGAON,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,HIGAON IS 27020416301
1615 Z.P. SCHOOL SCHOOL,HISALE HISALE,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,HISALE IS 27020418501
1616 Z.P. SCHOOL SCHOOL,HIWARKHEDA HIWARKHEDA,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,HIWARKHEDA IS 27020416201
1617 Z.P. SCHOOL HOL SCHOOL,HOLNANTHE HOLNANTHE,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL HOL SCHOOL,HOLNANTHE IS 27020417105
1618 GOVT. PRIM ASHRAM SCHOOL SCHOOL,JAMNYAPADA (A) JAMNYAPADA (A),SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF GOVT. PRIM ASHRAM SCHOOL SCHOOL,JAMNYAPADA (A) IS 27020415402
1619 Z.P. CLUSTER SCHOOL SCHOOL,JATODA JATODA,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. CLUSTER SCHOOL SCHOOL,JATODA IS 27020403201
1620 Z.P. SCHOOL SCHOOL,JOYADA JOYADA,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,JOYADA IS 27020415501
1621 Z.P. CLUSTE SCHOOL SCHOOL,JUNI SANGAVI JUNI SANGAVI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. CLUSTE SCHOOL SCHOOL,JUNI SANGAVI IS 27020412001
1622 Z.P. SCHOOL SCHOOL,KHAIRKHUTI KHAIRKHUTI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,KHAIRKHUTI IS 27020413901
1623 Z.P. SCHOOL SCHOOL,KHAMBALE KHAMBALE,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,KHAMBALE IS 27020415101
1624 GOVT. ASHRAM HIGH SCHOOL SCHOOL,KODID KODID,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF GOVT. ASHRAM HIGH SCHOOL SCHOOL,KODID IS 27020408802
1625 Z.P. CLUSTER SCHOOL SCHOOL,KODID KODID,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. CLUSTER SCHOOL SCHOOL,KODID IS 27020408801
1626 Z.P. SCHOOL SCHOOL,LAKDYA HANUMAN LAKDYA HANUMAN,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,LAKDYA HANUMAN IS 27020416801
1627 Z.P. SCHOOL SCHOOL,MAHADEV DONDWADE MAHADEV DONDWADE,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,MAHADEV DONDWADE IS 27020418701
1628 Z.P. SCHOOL SCHOOL,MANJAROD MANJAROD,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,MANJAROD IS 27020417701
1629 Z.P. SCHOOL SCHOOL,NAVI BUDKI NAVI BUDKI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,NAVI BUDKI IS 27020407701
1630 PRIVATE ASHRAM PRI. SCHOOL SCHOOL,NAVI SANGAVI NAVI SANGAVI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF PRIVATE ASHRAM PRI. SCHOOL SCHOOL,NAVI SANGAVI IS 27020412103
1631 Z.P. SCHOOL SCHOOL,NAVI SANGAVI NAVI SANGAVI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,NAVI SANGAVI IS 27020412101
1632 Z.P. SCHOOL SCHOOL,NEW BORADI NEW BORADI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,NEW BORADI IS 27020410701
1633 Z.P. SCHOOL SCHOOL,PANAKHED PANAKHED,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,PANAKHED IS 27020412201
1634 Z.P. SCHOOL SCHOOL,PHATTEPUR FOREST PHATTEPUR FOREST,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,PHATTEPUR FOREST IS 27020409801
1635 Z.P. SCHOOL SCHOOL,PIMPRADPADA PIMPRADPADA,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,PIMPRADPADA IS 27020413201
1636 Z.P. SCHOOL SCHOOL,SALAIPADA SALAIPADA,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,SALAIPADA IS 27020408301
1637 Z.P. SCHOOL SCHOOL,SHEMALYA SHEMALYA,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,SHEMALYA IS 27020413601
1638 Z.P. SCHOOL SCHOOL,SULE SULE,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,SULE IS 27020413101
1639 Z.P. SCHOOL SCHOOL,TARADKASBE TARADKASBE,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,TARADKASBE IS 27020407201
1640 Z.P. SCHOOL SCHOOL,TARHADI T.T. TARHADI T.T.,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,TARHADI T.T. IS 27020406501
1641 GOVT. PRIM. ASHRAM SCHOOL SCHOOL,UMARDA UMARDA,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF GOVT. PRIM. ASHRAM SCHOOL SCHOOL,UMARDA IS 27020410602
1642 Z.P. CLUSTER SCHOOL SCHOOL,UMARDA UMARDA,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. CLUSTER SCHOOL SCHOOL,UMARDA IS 27020410601
1643 Z.P. SCHOOL SCHOOL,VANAVAL VANAVAL,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,VANAVAL IS 27020403301
1644 Z.P. SCHOOL SCHOOL,VARYAPANI VARYAPANI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,VARYAPANI IS 27020412701
1645 Z.P. SCHOOL SCHOOL,VARZADI VARZADI,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,VARZADI IS 27020401701
1646 Z.P. CLUSTER SCHOOL NO. 1 SCHOOL,VIKHARAN VIKHARAN,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. CLUSTER SCHOOL NO. 1 SCHOOL,VIKHARAN IS 27020405501
1647 Z.P. SCHOOL SCHOOL,WAKWAD WAKWAD,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF Z.P. SCHOOL SCHOOL,WAKWAD IS 27020410901
1648 PRIM. ASHRAM SCHOOL CHOPADAJIN SCHOOL,WARD NO. 2 WARD NO. 2,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF PRIM. ASHRAM SCHOOL CHOPADAJIN SCHOOL,WARD NO. 2 IS 27020419906
1649 N.P. SCHOOL NO. 7 SCHOOL,WARD NO. 4 WARD NO. 4,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF N.P. SCHOOL NO. 7 SCHOOL,WARD NO. 4 IS 27020420101
1650 N.P. SCHOOL NO. 4 SCHOOL,WARD NO. 5 WARD NO. 5,SHIRPUR,DHULE SCHOOL CODE OF N.P. SCHOOL NO. 4 SCHOOL,WARD NO. 5 IS 27020420201

Leave a Reply