GOVT. UPS. BHAVARNAYA GANV school ,BHAVAR NAYA GANV


1301 GOVT. UPS. BHAVARNAYA GANV school ,BHAVAR NAYA GANV BHAVAR NAYA GANV,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. BHAVARNAYA GANV is 08310412701
1302 GOVT. GIRLS UPS. CHABRA school ,CHABRA CHABRA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. GIRLS UPS. CHABRA is 08310419111
1303 GOVT. PS.  (III) CHABRA school ,CHABRA CHABRA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. PS.  (III) CHABRA is 08310419125
1304 GOVT. PS. CHABRA(IV) school ,CHABRA CHABRA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. PS. CHABRA(IV) is 08310419113
1305 GOVT. PS. SECOND CHABRA school ,CHABRA CHABRA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. PS. SECOND CHABRA is 08310419124
1306 GOVT. UPS. KILA CHABRA school ,CHABRA CHABRA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. KILA CHABRA is 08310419121
1307 GOVT.PS. PUNCHAM CHABRA school ,CHABRA CHABRA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT.PS. PUNCHAM CHABRA is 08310419105
1308 GOVT.UPS. SHANKAR COLONY 1 school ,CHACHODA CHACHODA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT.UPS. SHANKAR COLONY 1 is 08310403802
1309 GOVT. PS. CHAVALKHARI school ,CHAVALKHARI CHAVALKHARI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. PS. CHAVALKHARI is 08310404801
1310 GOVT. UPS DILOAD school ,DILOAD DILOAD,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS DILOAD is 08310400101
1311 GOVT. UPS.FAJPURA school ,FAJPURA FAJPURA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS.FAJPURA is 08310418601
1312 GOVT. UPS GIRLS FALYA school ,FALYA FALYA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS GIRLS FALYA is 08310415403
1313 GOVT. UPS. GENHUKHADI school ,GA VKHADI GA VKHADI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. GENHUKHADI is 08310411001
1314 GOVT. UPS. GODIYA CHARAN school ,GODIYA CHARAN GODIYA CHARAN,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. GODIYA CHARAN is 08310410101
1315 GOVT. UPS. HANYAHADI school ,HAN YAHADI HAN YAHADI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. HANYAHADI is 08310416301
1316 GOVT. UPS. HINGLOT school ,HINGLOT HINGLOT,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. HINGLOT is 08310417301
1317 GOVT. PS. KABARKHOH school ,KABAR KHOH KABAR KHOH,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. PS. KABARKHOH is 08310417401
1318 GOVT. UPS. KADAYABAN school ,KADAYA BAN KADAYA BAN,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. KADAYABAN is 08310403601
1319 GOVT. UPS. KHADAYA CHATRI school ,KHADAYA CHATRI KHADAYA CHATRI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. KHADAYA CHATRI is 08310409701
1320 GOVT. UPS. KOTRA PAD school ,KOTRAPAD KOTRAPAD,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. KOTRA PAD is 08310410201
1321 GOVT. UPS. KULINJRA school ,KULINJRA KULINJRA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. KULINJRA is 08310415601
1322 GOVT. UPS. KUNDI school ,KUNDI KUNDI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. KUNDI is 08310406901
1323 GOVT. UPS. MADNA KHEDI (I) school ,MADNA KHEDI MADNA KHEDI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. MADNA KHEDI (I) is 08310417501
1324 GOVT. UPS. MAHESHPURA school ,MAHESHPURA MAHESHPURA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. MAHESHPURA is 08310403301
1325 GOVTS.K. TOOTIBARDI(ALI NAGAR school ,MORALI MORALI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVTS.K. TOOTIBARDI(ALI NAGAR is 08310406302
1326 GOVT. UPS. NIPANIYA school ,NIPANIYA NIPANIYA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. NIPANIYA is 08310407901
1327 GOVT. UPS PALI school ,PALI PALI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS PALI is 08310417002
1328 GOVT. S.K.PS  PATNA school ,PATNA PATNA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. S.K.PS  PATNA is 08310407001
1329 GOVT. UPS. PIPAL KHEDI SARHAD school ,PIPAL KHEDI SARHAD PIPAL KHEDI SARHAD,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. PIPAL KHEDI SARHAD is 08310418201
1330 GOVT. PS. SEMLA school ,SAMLA SAMLA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. PS. SEMLA is 08310407701
1331 GOVT. UPS SEVAN KHADI school ,SEVAN KHADI SEVAN KHADI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS SEVAN KHADI is 08310414001
1332 GOVT. UPS. TALNI school ,TALNI TALNI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. TALNI is 08310417901
1333 GOVT. UPS TITAR KHADI school ,TITAR KHADI TITAR KHADI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS TITAR KHADI is 08310414201
1334 GOVT. UPS AJNAVAR school ,AJNAVAR AJNAVAR,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS AJNAVAR is 08310500102
1335 GOVT. UPS. AMLAVADA AALI school ,AMLAVADA AALI AMLAVADA AALI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. AMLAVADA AALI is 08310511901
1336 GOVT. UPS NAYAGAV BANJARI school ,BANJARI BANJARI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS NAYAGAV BANJARI is 08310501201
1337 GOVT.UPS GIRLS BANJARI school ,BANJARI BANJARI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT.UPS GIRLS BANJARI is 08310501203
1338 GOVT. UPS BARSAT school ,BARSAT BARSAT,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS BARSAT is 08310512702
1339 GOVT. PS BHAGVATPURA school ,BHAGVATPURA BHAGVATPURA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. PS BHAGVATPURA is 08310508001
1340 GOVT. PS KAKORIKHERA school ,BHAVPURA BHAVPURA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. PS KAKORIKHERA is 08310511509
1341 GOVT. PS.MUJRABEED school ,BHAVPURA BHAVPURA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. PS.MUJRABEED is 08310511502
1342 GOVT. UPS. BHAVPURA school ,BHAVPURA BHAVPURA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS. BHAVPURA is 08310511503
1343 GOVT. UPS BRAMHAKHEDI school ,BRAMHAKHEDI BRAMHAKHEDI,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS BRAMHAKHEDI is 08310505001
1344 GOVT. PS  III CPB school ,CHIPABAROD CHIPABAROD,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. PS  III CPB is 08310516243
1345 GOVT. UPS  II CPB school ,CHIPABAROD CHIPABAROD,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS  II CPB is 08310516241
1346 GOVT. UPS CPB school ,CHIPABAROD CHIPABAROD,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS CPB is 08310516246
1347 GOVT. UPS DEEGOD school ,DEEGOD JAGEER DEEGOD JAGEER,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS DEEGOD is 08310501802
1348 GOVT. UPS DEEGODKHALSA school ,DEEGODKHALSA DEEGODKHALSA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS DEEGODKHALSA is 08310506801
1349 GOVT. PS DEVREEBHAN school ,DEVREEBHAN DEVREEBHAN,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. PS DEVREEBHAN is 08310513801
1350 GOVT. UPS DHAMNIYA school ,DHAMNIYA DHAMNIYA,BARAN,Rajasthan school code ofGOVT. UPS DHAMNIYA is 08310501701

Leave a Reply