GOVT. UPS. BHAVARNAYA GANV School,BHAVAR NAYA GANV


1301 GOVT. UPS. BHAVARNAYA GANV School,BHAVAR NAYA GANV BHAVAR NAYA GANV,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. BHAVARNAYA GANV School,BHAVAR NAYA GANV is 08310412701
1302 GOVT. GIRLS UPS. CHABRA School,CHABRA CHABRA,CHABRA,BARAN School code of GOVT. GIRLS UPS. CHABRA School,CHABRA is 08310419111
1303 GOVT. PS.  (III) CHABRA School,CHABRA CHABRA,CHABRA,BARAN School code of GOVT. PS.  (III) CHABRA School,CHABRA is 08310419125
1304 GOVT. PS. CHABRA(IV) School,CHABRA CHABRA,CHABRA,BARAN School code of GOVT. PS. CHABRA(IV) School,CHABRA is 08310419113
1305 GOVT. PS. SECOND CHABRA School,CHABRA CHABRA,CHABRA,BARAN School code of GOVT. PS. SECOND CHABRA School,CHABRA is 08310419124
1306 GOVT. UPS. KILA CHABRA School,CHABRA CHABRA,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. KILA CHABRA School,CHABRA is 08310419121
1307 GOVT.PS. PUNCHAM CHABRA School,CHABRA CHABRA,CHABRA,BARAN School code of GOVT.PS. PUNCHAM CHABRA School,CHABRA is 08310419105
1308 GOVT.UPS. SHANKAR COLONY 1 School,CHACHODA CHACHODA,CHABRA,BARAN School code of GOVT.UPS. SHANKAR COLONY 1 School,CHACHODA is 08310403802
1309 GOVT. PS. CHAVALKHARI School,CHAVALKHARI CHAVALKHARI,CHABRA,BARAN School code of GOVT. PS. CHAVALKHARI School,CHAVALKHARI is 08310404801
1310 GOVT. UPS DILOAD School,DILOAD DILOAD,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS DILOAD School,DILOAD is 08310400101
1311 GOVT. UPS.FAJPURA School,FAJPURA FAJPURA,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS.FAJPURA School,FAJPURA is 08310418601
1312 GOVT. UPS GIRLS FALYA School,FALYA FALYA,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS GIRLS FALYA School,FALYA is 08310415403
1313 GOVT. UPS. GENHUKHADI School,GA VKHADI GA VKHADI,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. GENHUKHADI School,GA VKHADI is 08310411001
1314 GOVT. UPS. GODIYA CHARAN School,GODIYA CHARAN GODIYA CHARAN,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. GODIYA CHARAN School,GODIYA CHARAN is 08310410101
1315 GOVT. UPS. HANYAHADI School,HAN YAHADI HAN YAHADI,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. HANYAHADI School,HAN YAHADI is 08310416301
1316 GOVT. UPS. HINGLOT School,HINGLOT HINGLOT,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. HINGLOT School,HINGLOT is 08310417301
1317 GOVT. PS. KABARKHOH School,KABAR KHOH KABAR KHOH,CHABRA,BARAN School code of GOVT. PS. KABARKHOH School,KABAR KHOH is 08310417401
1318 GOVT. UPS. KADAYABAN School,KADAYA BAN KADAYA BAN,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. KADAYABAN School,KADAYA BAN is 08310403601
1319 GOVT. UPS. KHADAYA CHATRI School,KHADAYA CHATRI KHADAYA CHATRI,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. KHADAYA CHATRI School,KHADAYA CHATRI is 08310409701
1320 GOVT. UPS. KOTRA PAD School,KOTRAPAD KOTRAPAD,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. KOTRA PAD School,KOTRAPAD is 08310410201
1321 GOVT. UPS. KULINJRA School,KULINJRA KULINJRA,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. KULINJRA School,KULINJRA is 08310415601
1322 GOVT. UPS. KUNDI School,KUNDI KUNDI,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. KUNDI School,KUNDI is 08310406901
1323 GOVT. UPS. MADNA KHEDI (I) School,MADNA KHEDI MADNA KHEDI,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. MADNA KHEDI (I) School,MADNA KHEDI is 08310417501
1324 GOVT. UPS. MAHESHPURA School,MAHESHPURA MAHESHPURA,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. MAHESHPURA School,MAHESHPURA is 08310403301
1325 GOVTS.K. TOOTIBARDI(ALI NAGAR School,MORALI MORALI,CHABRA,BARAN School code of GOVTS.K. TOOTIBARDI(ALI NAGAR School,MORALI is 08310406302
1326 GOVT. UPS. NIPANIYA School,NIPANIYA NIPANIYA,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. NIPANIYA School,NIPANIYA is 08310407901
1327 GOVT. UPS PALI School,PALI PALI,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS PALI School,PALI is 08310417002
1328 GOVT. S.K.PS  PATNA School,PATNA PATNA,CHABRA,BARAN School code of GOVT. S.K.PS  PATNA School,PATNA is 08310407001
1329 GOVT. UPS. PIPAL KHEDI SARHAD School,PIPAL KHEDI SARHAD PIPAL KHEDI SARHAD,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. PIPAL KHEDI SARHAD School,PIPAL KHEDI SARHAD is 08310418201
1330 GOVT. PS. SEMLA School,SAMLA SAMLA,CHABRA,BARAN School code of GOVT. PS. SEMLA School,SAMLA is 08310407701
1331 GOVT. UPS SEVAN KHADI School,SEVAN KHADI SEVAN KHADI,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS SEVAN KHADI School,SEVAN KHADI is 08310414001
1332 GOVT. UPS. TALNI School,TALNI TALNI,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS. TALNI School,TALNI is 08310417901
1333 GOVT. UPS TITAR KHADI School,TITAR KHADI TITAR KHADI,CHABRA,BARAN School code of GOVT. UPS TITAR KHADI School,TITAR KHADI is 08310414201
1334 GOVT. UPS AJNAVAR School,AJNAVAR AJNAVAR,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. UPS AJNAVAR School,AJNAVAR is 08310500102
1335 GOVT. UPS. AMLAVADA AALI School,AMLAVADA AALI AMLAVADA AALI,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. UPS. AMLAVADA AALI School,AMLAVADA AALI is 08310511901
1336 GOVT. UPS NAYAGAV BANJARI School,BANJARI BANJARI,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. UPS NAYAGAV BANJARI School,BANJARI is 08310501201
1337 GOVT.UPS GIRLS BANJARI School,BANJARI BANJARI,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT.UPS GIRLS BANJARI School,BANJARI is 08310501203
1338 GOVT. UPS BARSAT School,BARSAT BARSAT,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. UPS BARSAT School,BARSAT is 08310512702
1339 GOVT. PS BHAGVATPURA School,BHAGVATPURA BHAGVATPURA,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. PS BHAGVATPURA School,BHAGVATPURA is 08310508001
1340 GOVT. PS KAKORIKHERA School,BHAVPURA BHAVPURA,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. PS KAKORIKHERA School,BHAVPURA is 08310511509
1341 GOVT. PS.MUJRABEED School,BHAVPURA BHAVPURA,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. PS.MUJRABEED School,BHAVPURA is 08310511502
1342 GOVT. UPS. BHAVPURA School,BHAVPURA BHAVPURA,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. UPS. BHAVPURA School,BHAVPURA is 08310511503
1343 GOVT. UPS BRAMHAKHEDI School,BRAMHAKHEDI BRAMHAKHEDI,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. UPS BRAMHAKHEDI School,BRAMHAKHEDI is 08310505001
1344 GOVT. PS  III CPB School,CHIPABAROD CHIPABAROD,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. PS  III CPB School,CHIPABAROD is 08310516243
1345 GOVT. UPS  II CPB School,CHIPABAROD CHIPABAROD,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. UPS  II CPB School,CHIPABAROD is 08310516241
1346 GOVT. UPS CPB School,CHIPABAROD CHIPABAROD,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. UPS CPB School,CHIPABAROD is 08310516246
1347 GOVT. UPS DEEGOD School,DEEGOD JAGEER DEEGOD JAGEER,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. UPS DEEGOD School,DEEGOD JAGEER is 08310501802
1348 GOVT. UPS DEEGODKHALSA School,DEEGODKHALSA DEEGODKHALSA,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. UPS DEEGODKHALSA School,DEEGODKHALSA is 08310506801
1349 GOVT. PS DEVREEBHAN School,DEVREEBHAN DEVREEBHAN,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. PS DEVREEBHAN School,DEVREEBHAN is 08310513801
1350 GOVT. UPS DHAMNIYA School,DHAMNIYA DHAMNIYA,CHIPPABAROD,BARAN School code of GOVT. UPS DHAMNIYA School,DHAMNIYA is 08310501701

Leave a Reply