GP SKS KUMHARO KI BASTI school ,BAMNOR AMIR SAH


1851 GP SKS KUMHARO KI BASTI school ,BAMNOR AMIR SAH BAMNOR AMIR SAH,BARMER,Rajasthan school code ofGP SKS KUMHARO KI BASTI is 08170821504
1852 GUPS AHMAD KA TALLA school ,BAMNOR AMIR SAH BAMNOR AMIR SAH,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS AHMAD KA TALLA is 08170821502
1853 GPS PANWARO KI DHANI school ,BAMNOR BHAWAR SAH BAMNOR BHAWAR SAH,BARMER,Rajasthan school code ofGPS PANWARO KI DHANI is 08170821104
1854 GSSS BAMRLA school ,BAMRLA BAMRLA,BARMER,Rajasthan school code ofGSSS BAMRLA is 08170823702
1855 GPS KABULANIYO KI DHANI school ,BANDA BARA BANDA BARA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS KABULANIYO KI DHANI is 08170821201
1856 GPS BHILO KI BASTI school ,BANDHNIYA BANDHNIYA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS BHILO KI BASTI is 08170822603
1857 GUPS BARASAN school ,BARASAN BARASAN,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS BARASAN is 08170804901
1858 GUPS BARUDI school ,BARUDI BARUDI,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS BARUDI is 08170814101
1859 GPS NAVARAM KI DHANI school ,BERI GAON BERI GAON,BARMER,Rajasthan school code ofGPS NAVARAM KI DHANI is 08170803503
1860 GUPS BERI GAON school ,BERI GAON BERI GAON,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS BERI GAON is 08170803501
1861 GPS BHAGBHRE KI BERI GOAN school ,BHAGBHRE KI BERI BHAGBHRE KI BERI,BARMER,Rajasthan school code ofGPS BHAGBHRE KI BERI GOAN is 08170816402
1862 GUPS BHGBHRE KI BERI school ,BHAGBHRE KI BERI BHAGBHRE KI BERI,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS BHGBHRE KI BERI is 08170816401
1863 GUPS BHAKARPURA school ,BHAKHARPURA BHAKHARPURA,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS BHAKARPURA is 08170813501
1864 MADARSA  D U B KA GHAR SAHE KA TALA school ,BHALIKHAL BHALIKHAL,BARMER,Rajasthan school code ofMADARSA  D U B KA GHAR SAHE KA TALA is 08170808810
1865 GPS PANWARO KI DHANI school ,BHALISAR BHALISAR,BARMER,Rajasthan school code ofGPS PANWARO KI DHANI is 08170801104
1866 M D U B KA GHAR BALISAR school ,BHALISAR BHALISAR,BARMER,Rajasthan school code ofM D U B KA GHAR BALISAR is 08170801106
1867 GPS BHARMAL KI NADI school ,BHARTE KI BERI BHARTE KI BERI,BARMER,Rajasthan school code ofGPS BHARMAL KI NADI is 08170809602
1868 GPS BHAWANIYO KI DHANI school ,BHAWANIYO KI DHANI BHAWANIYO KI DHANI,BARMER,Rajasthan school code ofGPS BHAWANIYO KI DHANI is 08170813601
1869 GPS DALANIYO KI DHANI school ,BHAWANIYO KI DHANI BHAWANIYO KI DHANI,BARMER,Rajasthan school code ofGPS DALANIYO KI DHANI is 08170813602
1870 GPS MEGWALO KI DHANI school ,BHILO  KI DHANI BHILO  KI DHANI,BARMER,Rajasthan school code ofGPS MEGWALO KI DHANI is 08170820602
1871 GPS JETANI BHILO KI DHANI school ,BHILON KI DHANI BHILON KI DHANI,BARMER,Rajasthan school code ofGPS JETANI BHILO KI DHANI is 08170814902
1872 MADARSA GULSHAN JEELANI school ,BHUNIYA BHUNIYA,BARMER,Rajasthan school code ofMADARSA GULSHAN JEELANI is 08170825303
1873 GPS BISARANIYA school ,BISARANIYA BISARANIYA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS BISARANIYA is 08170819601
1874 GPS LOLON KI DHANI school ,BOOR CHARNAN BOOR CHARNAN,BARMER,Rajasthan school code ofGPS LOLON KI DHANI is 08170811002
1875 GPS BUDHE KA TALA school ,BUDHE KA TALA BUDHE KA TALA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS BUDHE KA TALA is 08170801201
1876 GPS SANS MAGE JAT KI DHANI school ,BUDHE KA TALA BUDHE KA TALA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS SANS MAGE JAT KI DHANI is 08170801203
1877 PS DABAD school ,DABAD DABAD,BARMER,Rajasthan school code ofPS DABAD is 08170804201
1878 GPS LALANIYO KI DHANI school ,DABLI DABLI,BARMER,Rajasthan school code ofGPS LALANIYO KI DHANI is 08170803604
1879 GPS DANGRIYA school ,DANGARIYA DANGARIYA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS DANGRIYA is 08170803402
1880 GUPS DANGARIYA school ,DANGARIYA DANGARIYA,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS DANGARIYA is 08170803401
1881 GUPS DEDAWAS JAGIR school ,DEDAWAS JAGIR DEDAWAS JAGIR,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS DEDAWAS JAGIR is 08170805801
1882 GPS DAUKIYA PRABHUANI KI DHANI school ,DER DER,BARMER,Rajasthan school code ofGPS DAUKIYA PRABHUANI KI DHANI is 08170815503
1883 GPS DHOLAKIYA school ,DHOLKIYA DHOLKIYA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS DHOLAKIYA is 08170823601
1884 GGPS DHORIMANA school ,DHORIMANA DHORIMANA,BARMER,Rajasthan school code ofGGPS DHORIMANA is 08170800102
1885 GUPS DHORIMANA school ,DHORIMANA DHORIMANA,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS DHORIMANA is 08170800101
1886 GUPS MUKANE KA TALA school ,DUDHU DUDHU,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS MUKANE KA TALA is 08170817201
1887 GPS HIMMTHA KI DHANI school ,DUDIYA KALLA DUDIYA KALLA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS HIMMTHA KI DHANI is 08170817102
1888 GPS MEGHANI GODARO KI DHANI school ,GADRA GADRA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS MEGHANI GODARO KI DHANI is 08170800604
1889 GUPS GADARIYA school ,GADRA GADRA,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS GADARIYA is 08170800601
1890 GPS TANT MEGHWALO KI BASTI school ,GANGASARA GANGASARA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS TANT MEGHWALO KI BASTI is 08170822403
1891 GUPS GANGASARA school ,GANGASARA GANGASARA,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS GANGASARA is 08170822401
1892 GPS BHILO KA PADA school ,GODA GODA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS BHILO KA PADA is 08170823002
1893 GPS KUMHAR TAK BASTI school ,GODA GODA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS KUMHAR TAK BASTI is 08170823004
1894 GPS MEGHWALO KI BASTI school ,GODA GODA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS MEGHWALO KI BASTI is 08170823003
1895 GPS MESHANIYO KI DHANI school ,GODA GODA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS MESHANIYO KI DHANI is 08170823005
1896 GPS SUTHARO KA PADA school ,GODA GODA,BARMER,Rajasthan school code ofGPS SUTHARO KA PADA is 08170823007
1897 GUPS GODA school ,GODA GODA,BARMER,Rajasthan school code ofGUPS GODA is 08170823001
1898 GPS GORKHANI VISNOIYO  KI DHAN school ,GORAMANIYO KI DHANI GORAMANIYO KI DHANI,BARMER,Rajasthan school code ofGPS GORKHANI VISNOIYO  KI DHAN is 08170806403
1899 PS GORAMANIYO  KI DHANI school ,GORAMANIYO KI DHANI GORAMANIYO KI DHANI,BARMER,Rajasthan school code ofPS GORAMANIYO  KI DHANI is 08170806402
1900 PS MAHALAXMI VIDHYA MANDIR school ,GUDA MALANI GUDA MALANI,BARMER,Rajasthan school code ofPS MAHALAXMI VIDHYA MANDIR is 08170804115

Leave a Reply