HS C MSschool , BHATAPARA


6051 HS C MSschool , BHATAPARA BHATAPARA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of HS C MSschool , BHATAPARA is  22110204222
6052 M.S.NEW HINDI BYTschool , BHATAPARA BHATAPARA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of M.S.NEW HINDI BYTschool , BHATAPARA is  22110204232
6053 MAIN HINDI KANYA PRIMARY SCHOOschool , BHATAPARA BHATAPARA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of MAIN HINDI KANYA PRIMARY SCHOOschool , BHATAPARA is  22110204205
6054 NEW HINDI A  SCHOOLschool , BHATAPARA BHATAPARA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of NEW HINDI A  SCHOOLschool , BHATAPARA is  22110204207
6055 P.S. RAMSAGARPARAschool , BHATAPARA BHATAPARA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of P.S. RAMSAGARPARAschool , BHATAPARA is  22110204215
6056 PANCHAM DEEWAN GOVT. KANYA SCHschool , BHATAPARA BHATAPARA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of PANCHAM DEEWAN GOVT. KANYA SCHschool , BHATAPARA is  22110204224
6057 PRIMARY SCHOOL LAL BAHADURschool , BHATAPARA BHATAPARA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of PRIMARY SCHOOL LAL BAHADURschool , BHATAPARA is  22110204206
6058 SHIVLAL MEHTA M.S. PARSURAM Wschool , BHATAPARA BHATAPARA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of SHIVLAL MEHTA M.S. PARSURAM Wschool , BHATAPARA is  22110204216
6059 PRATHMIK SHALAschool , BHOTIDIH BHOTIDIH , RAIPUR , Chhatisgarh school code of PRATHMIK SHALAschool , BHOTIDIH is  22110200102
6060 GOVT. P/Sschool , BIJARIDIH BIJARIDIH , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , BIJARIDIH is  22110208001
6061 GOVT M.S. BORSIschool , BORSI BORSI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT M.S. BORSIschool , BORSI is  22110208703
6062 GOVT. PRIMARY SCHOOLschool , BORSI BORSI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. PRIMARY SCHOOLschool , BORSI is  22110208702
6063 GOVT. P/Sschool , CHAMARGUDA CHAMARGUDA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , CHAMARGUDA is  22110209101
6064 GOVT. P/Sschool , CHICHPOL CHICHPOL , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , CHICHPOL is  22110208601
6065 GOVT M.S. DATRENGIschool , DATRENGI DATRENGI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT M.S. DATRENGIschool , DATRENGI is  22110208102
6066 GOVT. P/Sschool , DATRENGI DATRENGI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , DATRENGI is  22110208101
6067 GOVT. P/Sschool , DEVRANI DEVRANI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , DEVRANI is  22110206501
6068 GOVT. P/Sschool , DEWARI DEWARI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , DEWARI is  22110202001
6069 GOVT. P/Sschool , DHABADIH DHABADIH , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , DHABADIH is  22110205101
6070 GOVT M.S. DHANELIschool , DHNELI DHNELI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT M.S. DHANELIschool , DHNELI is  22110200502
6071 GOVT P/Sschool , DHNELI DHNELI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT P/Sschool , DHNELI is  22110200501
6072 GOVT. PRIMARY SCHOOLschool , DHORABHATA SIDDHBABA DHORABHATA SIDDHBABA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. PRIMARY SCHOOLschool , DHORABHATA SIDDHBABA is  22110212401
6073 GOVT. MIDDLE SCHOOLschool , DHURABHANDA DHURABHANDA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. MIDDLE SCHOOLschool , DHURABHANDA is  22110207902
6074 GOVT. P/Sschool , DHURABHANDA DHURABHANDA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , DHURABHANDA is  22110207901
6075 GOVT. P/Sschool , GOTHI (S) GOTHI (S) , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , GOTHI (S) is  22110210501
6076 GOVT M.S. GURDAGHATschool , GURDAGHAT GURDAGHAT , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT M.S. GURDAGHATschool , GURDAGHAT is  22110203703
6077 GOVT. P/Sschool , HASDA HASDA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , HASDA is  22110202001
6078 GOVT GIRLS P.S. HATHNIPARAschool , HATHNIPARA HATHNIPARA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT GIRLS P.S. HATHNIPARAschool , HATHNIPARA is  22110204102
6079 GOVT. BOYS P/Sschool , HATHNIPARA HATHNIPARA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. BOYS P/Sschool , HATHNIPARA is  22110204101
6080 GANDHI GYAN MANDIR M.S.school , KANDAR KANDAR , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GANDHI GYAN MANDIR M.S.school , KANDAR is  22110200803
6081 PS KADARschool , KANDAR KANDAR , RAIPUR , Chhatisgarh school code of PS KADARschool , KANDAR is  22110200805
6082 GOVT M.S.school , KARHI BAZAR KARHI BAZAR , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT M.S.school , KARHI BAZAR is  22110207802
6083 GOVT. P/Sschool , KARHI BAZAR KARHI BAZAR , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , KARHI BAZAR is  22110207801
6084 GOVT. P/Sschool , KESALA KESALA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , KESALA is  22110201201
6085 GOVT P/Sschool , KHAMHIRIYA KHAMHIRIYA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT P/Sschool , KHAMHIRIYA is  22110200601
6086 GOVT. P/Sschool , KHAPARI KHAPARI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , KHAPARI is  22110210201
6087 GOVT NAVIN M.S. KHERAschool , KHERA KHERA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT NAVIN M.S. KHERAschool , KHERA is  22110212502
6088 PRIMARY SCHOOLschool , KHERA KHERA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of PRIMARY SCHOOLschool , KHERA is  22110212501
6089 GOVT. P/Sschool , KHERI KHERI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , KHERI is  22110207401
6090 GOVT. P/Sschool , KHETI KHETI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , KHETI is  22110205701
6091 GOVT M.S. KHOKLIschool , KHOKLI KHOKLI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT M.S. KHOKLIschool , KHOKLI is  22110207502
6092 GOVT. P/Sschool , KHOKLI KHOKLI , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , KHOKLI is  22110207501
6093 GOVT. P/Sschool , KHOLWA KHOLWA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , KHOLWA is  22110209801
6094 GOVT M.S.school , KHPARI (AS) KHPARI (AS) , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT M.S.school , KHPARI (AS) is  22110211402
6095 PRIMARY SCHOOLschool , KHPARI (AS) KHPARI (AS) , RAIPUR , Chhatisgarh school code of PRIMARY SCHOOLschool , KHPARI (AS) is  22110211401
6096 GOVT. P/Sschool , KODWA KODWA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , KODWA is  22110206701
6097 GOVT. P/Sschool , KOSMANDA KOSMANDA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , KOSMANDA is  22110202001
6098 GOVT. P/Sschool , KUKDA KUKDA , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , KUKDA is  22110209501
6099 GOVT P/Sschool , KUMHARKHAN KUMHARKHAN , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT P/Sschool , KUMHARKHAN is  22110200701
6100 GOVT. P/Sschool , LALPUR LALPUR , RAIPUR , Chhatisgarh school code of GOVT. P/Sschool , LALPUR is  22110202501

 

Leave a Reply