KIYA PRI SCH school KARJAN


7151 KIYA PRI SCH school KARJAN KIYA,KARJAN,Gujarat school code of KIYA PRI SCH school KARJAN is24190404401
7152 MANGLEJ PRIMARY SCHOOL school KARJAN MANGLEJ,KARJAN,Gujarat school code of MANGLEJ PRIMARY SCHOOL school KARJAN is24190405501
7153 MESRAD PRIMARY SCHOOL school KARJAN MESRAD,KARJAN,Gujarat school code of MESRAD PRIMARY SCHOOL school KARJAN is24190406001
7154 MIYAGAM KANYA PRIMARY SCHOOL school KARJAN MIYAGAM,KARJAN,Gujarat school code of MIYAGAM KANYA PRIMARY SCHOOL school KARJAN is24190406202
7155 MIYAGAM KUMAR PRIMARY SCHOOL school KARJAN MIYAGAM,KARJAN,Gujarat school code of MIYAGAM KUMAR PRIMARY SCHOOL school KARJAN is24190406201
7156 MOTI KORAL PRIMARY SCHOOL school KARJAN MOTI KORAL,KARJAN,Gujarat school code of MOTI KORAL PRIMARY SCHOOL school KARJAN is24190406301
7157 NANI KORAL PRIMARY SCHOOL school KARJAN NANI KORAL,KARJAN,Gujarat school code of NANI KORAL PRIMARY SCHOOL school KARJAN is24190406401
7158 OZ PRI. SCH. school KARJAN OZ,KARJAN,Gujarat school code of OZ PRI. SCH. school KARJAN is24190409701
7159 SANSROD KANYA PRI.SCH. school KARJAN SANSROD,KARJAN,Gujarat school code of SANSROD KANYA PRI.SCH. school KARJAN is24190408102
7160 SANSROD KUMAR PRIMARY SCHOOL school KARJAN SANSROD,KARJAN,Gujarat school code of SANSROD KUMAR PRIMARY SCHOOL school KARJAN is24190408101
7161 SURVADA PRIMARY SCHOOL school KARJAN SURVADA,KARJAN,Gujarat school code of SURVADA PRIMARY SCHOOL school KARJAN is24190408801
7162 URAD PRI SCH school KARJAN URAD,KARJAN,Gujarat school code of URAD PRI SCH school KARJAN is24190409001
7163 VALAN KANYA PRIMARY SCHOOL school KARJAN VALAN,KARJAN,Gujarat school code of VALAN KANYA PRIMARY SCHOOL school KARJAN is24190409102
7164 AAMSOTA PRIMARY SCHOOL school KAWANT AAMSOTA,KAWANT,Gujarat school code of AAMSOTA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190500201
7165 AMALVANT PRIMARY SCHOOL school KAWANT AMALVANT,KAWANT,Gujarat school code of AMALVANT PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190500501
7166 BAMANI FALIYA PRIMARY SCHOOL school KAWANT BAMANI FALIYA,KAWANT,Gujarat school code of BAMANI FALIYA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190501101
7167 HANUMAN FALIYA PRIMARY SCHOOL school KAWANT BHUMASHVADA,KAWANT,Gujarat school code of HANUMAN FALIYA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190501802
7168 BUDANI (TURKHEDA) PRI. SCHOOL school KAWANT BUDANI,KAWANT,Gujarat school code of BUDANI (TURKHEDA) PRI. SCHOOL school KAWANT is24190514201
7169 G.F. CHICHBA PRI.SCH school KAWANT CHICHBA,KAWANT,Gujarat school code of G.F. CHICHBA PRI.SCH school KAWANT is24190502302
7170 CHIKHALI PRIMARY SCHOOL school KAWANT CHIKHALI,KAWANT,Gujarat school code of CHIKHALI PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190502401
7171 DUNGERGAM SHRESTH PRI SCH school KAWANT DUNGAR GAM,KAWANT,Gujarat school code of DUNGERGAM SHRESTH PRI SCH school KAWANT is24190502903
7172 GAIDETHA PRIMARY SCHOOL school KAWANT GAIDETHA,KAWANT,Gujarat school code of GAIDETHA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190503101
7173 GODADHA PRIMARY SCHOOL school KAWANT GODADHA,KAWANT,Gujarat school code of GODADHA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190503801
7174 HAFESHWAR PRIMARY SCHOOL school KAWANT HAFESHWAR,KAWANT,Gujarat school code of HAFESHWAR PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190504101
7175 KANALVA – 2 (SAMIDHED) school KAWANT KANALVA,KAWANT,Gujarat school code of KANALVA – 2 (SAMIDHED) school KAWANT is24190505003
7176 TAVA PATEL FALIYA PRI SCH school KAWANT KANALVA,KAWANT,Gujarat school code of TAVA PATEL FALIYA PRI SCH school KAWANT is24190505004
7177 KAWANT – 1 PRIMARY SCHOOL school KAWANT KAWANT,KAWANT,Gujarat school code of KAWANT – 1 PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190505601
7178 KAWANT – 2 PRIMARY SCHOOL school KAWANT KAWANT,KAWANT,Gujarat school code of KAWANT – 2 PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190505602
7179 KAWANT – 3 PRIMARY SCHOOL school KAWANT KAWANT,KAWANT,Gujarat school code of KAWANT – 3 PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190505603
7180 KELADARA PRIMARY SCHOOL school KAWANT KELADARA,KAWANT,Gujarat school code of KELADARA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190505701
7181 KHADALA PRIMARY SCHOOL school KAWANT KHADALA,KAWANT,Gujarat school code of KHADALA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190505801
7182 KOCHVAD PRIMARY SCHOOL school KAWANT KOCHVAD,KAWANT,Gujarat school code of KOCHVAD PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190506601
7183 MORANGANA PRIMARY SCHOOL school KAWANT MORANGANA,KAWANT,Gujarat school code of MORANGANA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190507401
7184 MOTI CHIKHALI PRIMARY SCHOOL school KAWANT MOTI CHIKHALI,KAWANT,Gujarat school code of MOTI CHIKHALI PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190507901
7185 MUSAT PRIMARY SCHOOL school KAWANT MUSAT,KAWANT,Gujarat school code of MUSAT PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190508301
7186 NALVANT PRIMARY SCHOOL school KAWANT NALVANT,KAWANT,Gujarat school code of NALVANT PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190508501
7187 NAVALAJA PRIMARY SCHOOL school KAWANT NAVALAJA,KAWANT,Gujarat school code of NAVALAJA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190509501
7188 PIPALDI – 1 PRIMARY SCHOOL school KAWANT PIPALDI – 1,KAWANT,Gujarat school code of PIPALDI – 1 PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190510301
7189 RAYACHHA PRI. SCH. school KAWANT RAYACHHA,KAWANT,Gujarat school code of RAYACHHA PRI. SCH. school KAWANT is24190510801
7190 RAYSINGPURA PRIMARY SCHOOL school KAWANT RAYSINGPURA,KAWANT,Gujarat school code of RAYSINGPURA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190510901
7191 BAREL FALIYA RODGHA PRI SCH school KAWANT RODGHA,KAWANT,Gujarat school code of BAREL FALIYA RODGHA PRI SCH school KAWANT is24190511308
7192 RUMADIYA PRIMARY SCHOOL school KAWANT RUMADIYA,KAWANT,Gujarat school code of RUMADIYA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190511401
7193 SAMALAVANT – 1 PRIMARY SCHOOL school KAWANT SAMALAVANT,KAWANT,Gujarat school code of SAMALAVANT – 1 PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190511601
7194 SAMALAVANT – 2 PRIMARY SCHOOL school KAWANT SAMALAVANT,KAWANT,Gujarat school code of SAMALAVANT – 2 PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190511602
7195 SINGAL KUVA PRIMARY SCHOOL school KAWANT SINGAL KUVA,KAWANT,Gujarat school code of SINGAL KUVA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190511901
7196 BHAGAT FALIYA RENDA PRI SCH school KAWANT SINGLADA,KAWANT,Gujarat school code of BHAGAT FALIYA RENDA PRI SCH school KAWANT is24190512003
7197 SINGLADA PRIMARY SCHOOL school KAWANT SINGLADA,KAWANT,Gujarat school code of SINGLADA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190512001
7198 SINHADA PRIMARY SCHOOL school KAWANT SINHADA,KAWANT,Gujarat school code of SINHADA PRIMARY SCHOOL school KAWANT is24190512101
7199 SHIRU FALIYA PRI. SCHOOL school KAWANT THADGAM,KAWANT,Gujarat school code of SHIRU FALIYA PRI. SCHOOL school KAWANT is24190512502
7200 HOLI FALIYA PRI. SCHOOL school KAWANT UMATHI,KAWANT,Gujarat school code of HOLI FALIYA PRI. SCHOOL school KAWANT is24190512906

Leave a Reply