LATHOR GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL LATHOR


2351 LATHOR GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL LATHOR LATHOR,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  LATHOR GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL LATHOR is 21240706001
2352 TALIPADA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL LATHOR LATHOR,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  TALIPADA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL LATHOR is 21240706005
2353 LUHASINGHA GOVT. UPPER PRYMARY SCHO SCHOOL LUHASINGHA LUHASINGHA,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  LUHASINGHA GOVT. UPPER PRYMARY SCHO SCHOOL LUHASINGHA is 21240707301
2354 LUHASINGHA NODAL GOVT. PRYMARY SCHO SCHOOL LUHASINGHA LUHASINGHA,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  LUHASINGHA NODAL GOVT. PRYMARY SCHO SCHOOL LUHASINGHA is 21240707303
2355 MALPARA TRW H.S SCHOOL MALPADA MALPADA,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  MALPARA TRW H.S SCHOOL MALPADA is 21240706102
2356 MATIABHATA GOVT. UPPER PRYMARY SCHO SCHOOL MATIABHATA MATIABHATA,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  MATIABHATA GOVT. UPPER PRYMARY SCHO SCHOOL MATIABHATA is 21240708401
2357 NANDUPALA GOVT. UPPER PRYMARY SCHOO SCHOOL NANDUPALA NANDUPALA,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  NANDUPALA GOVT. UPPER PRYMARY SCHOO SCHOOL NANDUPALA is 21240709201
2358 PACHER GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL PACHER PACHER,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  PACHER GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL PACHER is 21240710201
2359 PIPALBAHAL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL PIPALBAHAL PIPALBAHAL,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  PIPALBAHAL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL PIPALBAHAL is 21240706201
2360 KATAPALI NEW GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL PUTULAMAHUL PUTULAMAHUL,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  KATAPALI NEW GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL PUTULAMAHUL is 21240708501
2361 PUTULAMAHUL GOVT. UPPER PRYMARY SCH SCHOOL PUTULAMAHUL PUTULAMAHUL,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  PUTULAMAHUL GOVT. UPPER PRYMARY SCH SCHOOL PUTULAMAHUL is 21240708502
2362 RENGALI GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL RENGALI RENGALI,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  RENGALI GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL RENGALI is 21240711601
2363 SAHAJPANI S.S. SCHOOL SAHAJPANI SAHAJPANI,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  SAHAJPANI S.S. SCHOOL SAHAJPANI is 21240704201
2364 SANUDEN PROJECT UPPER PRYMARY SCHOO SCHOOL SANUDEN SANUDEN,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  SANUDEN PROJECT UPPER PRYMARY SCHOO SCHOOL SANUDEN is 21240710601
2365 SINDHBAHALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL SINDBAHALI SINDBAHALI,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  SINDHBAHALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL SINDBAHALI is 21240711701
2366 SUNAMUDI PROJECT GOVT. UPPER PRYMAR SCHOOL SUNAMUDI SUNAMUDI,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  SUNAMUDI PROJECT GOVT. UPPER PRYMAR SCHOOL SUNAMUDI is 21240712201
2367 TAMBHIPADAR GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL TAMBIPADAR TAMBIPADAR,KHAPRAKHOL,Orissa School code of  TAMBHIPADAR GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL TAMBIPADAR is 21240709401
2368 BADIBAHAL NODAL GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL BADIBAHAL BADIBAHAL,LOISINGHA,Orissa School code of  BADIBAHAL NODAL GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL BADIBAHAL is 21240800201
2369 BEARPALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BEARPALI BEARPALI,LOISINGHA,Orissa School code of  BEARPALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BEARPALI is 21240807801
2370 BHALUPALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BHALUPALI BHALUPALI,LOISINGHA,Orissa School code of  BHALUPALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BHALUPALI is 21240800401
2371 CHELBAHAL GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL CHELBAHAL CHELBAHAL,LOISINGHA,Orissa School code of  CHELBAHAL GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL CHELBAHAL is 21240804301
2372 DUMDUMI S.S SCHOOL DUMDUMI DUMDUMI,LOISINGHA,Orissa School code of  DUMDUMI S.S SCHOOL DUMDUMI is 21240806701
2373 DUNGURIPALI NODAL GOVT. UPPER PRYMA SCHOOL DUNGURIPALI DUNGURIPALI,LOISINGHA,Orissa School code of  DUNGURIPALI NODAL GOVT. UPPER PRYMA SCHOOL DUNGURIPALI is 21240802302
2374 JAMUTIA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL JAMUTIA JAMUTIA,LOISINGHA,Orissa School code of  JAMUTIA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL JAMUTIA is 21240806001
2375 JHARMUNDA GOVT. UPPER PRYMARY SCHOO SCHOOL JHARMUNDA JHARMUNDA,LOISINGHA,Orissa School code of  JHARMUNDA GOVT. UPPER PRYMARY SCHOO SCHOOL JHARMUNDA is 21240804001
2376 JOGISARDA GOVT. UPPER PRYMARY SCHOO SCHOOL JOGISARDA JOGISARDA,LOISINGHA,Orissa School code of  JOGISARDA GOVT. UPPER PRYMARY SCHOO SCHOOL JOGISARDA is 21240804503
2377 KAINDAPALI GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL KAINDAPALI KAINDAPALI,LOISINGHA,Orissa School code of  KAINDAPALI GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL KAINDAPALI is 21240802501
2378 KANDAJHURI GOVT. UPPER PRYMARY SCHO SCHOOL KANDAJURI KANDAJURI,LOISINGHA,Orissa School code of  KANDAJHURI GOVT. UPPER PRYMARY SCHO SCHOOL KANDAJURI is 21240804801
2379 KUMIAPALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL KUMIAPALI KUMIAPALI,LOISINGHA,Orissa School code of  KUMIAPALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL KUMIAPALI is 21240809001
2380 KUSANG NODAL GOVT. UPPER PRYMARY SC SCHOOL KUSANGA KUSANGA,LOISINGHA,Orissa School code of  KUSANG NODAL GOVT. UPPER PRYMARY SC SCHOOL KUSANGA is 21240805501
2381 KUSMEL NODAL GOVT. UPPER PRYMARY SC SCHOOL KUSMEL KUSMEL,LOISINGHA,Orissa School code of  KUSMEL NODAL GOVT. UPPER PRYMARY SC SCHOOL KUSMEL is 21240806301
2382 LOISINGHA GOVT. UPPER PRYMARY SCHOO SCHOOL LOISINGHA LOISINGHA,LOISINGHA,Orissa School code of  LOISINGHA GOVT. UPPER PRYMARY SCHOO SCHOOL LOISINGHA is 21240807206
2383 PANDARANI GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL PANDARANI PANDARANI,LOISINGHA,Orissa School code of  PANDARANI GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL PANDARANI is 21240806901
2384 PHATABAHAL GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL PHATABAHAL PHATABAHAL,LOISINGHA,Orissa School code of  PHATABAHAL GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL PHATABAHAL is 21240806501
2385 RATAKHANDI PROJECT UPPER PRYMARY SC SCHOOL RATAKHANDI RATAKHANDI,LOISINGHA,Orissa School code of  RATAKHANDI PROJECT UPPER PRYMARY SC SCHOOL RATAKHANDI is 21240808301
2386 SARGAD GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL SARGAD SARGAD,LOISINGHA,Orissa School code of  SARGAD GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL SARGAD is 21240809304
2387 SARGAD PROJECT PS SCHOOL SARGAD SARGAD,LOISINGHA,Orissa School code of  SARGAD PROJECT PS SCHOOL SARGAD is 21240809305
2388 UPERUDAR GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL UPERUDAR UPERUDAR,LOISINGHA,Orissa School code of  UPERUDAR GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL UPERUDAR is 21240810001
2389 AINLABHATA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL AINLABHATA AINLABHATA,MURIBAHAL,Orissa School code of  AINLABHATA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL AINLABHATA is 21240914301
2390 ANDALDARHA GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL ANDALDARHA ANDALDARHA,MURIBAHAL,Orissa School code of  ANDALDARHA GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL ANDALDARHA is 21240900201
2391 ANTARLA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL ANTARLA ANTARLA,MURIBAHAL,Orissa School code of  ANTARLA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL ANTARLA is 21240909501
2392 ASHURMUNDA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL ASURMUNDA ASURMUNDA,MURIBAHAL,Orissa School code of  ASHURMUNDA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL ASURMUNDA is 21240905601
2393 BADSAIMARA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BADSAIMARA BADSAIMARA,MURIBAHAL,Orissa School code of  BADSAIMARA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BADSAIMARA is 21240900301
2394 BAGHUABAHALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BAGHUABAHAL BAGHUABAHAL,MURIBAHAL,Orissa School code of  BAGHUABAHALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BAGHUABAHAL is 21240909601
2395 BALIKHAMAR GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BALIKHAMAR BALIKHAMAR,MURIBAHAL,Orissa School code of  BALIKHAMAR GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BALIKHAMAR is 21240907501
2396 BALIPADAR GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BALIPADAR BALIPADAR,MURIBAHAL,Orissa School code of  BALIPADAR GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BALIPADAR is 21240901401
2397 BANBAHAL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BANABAHAL BANABAHAL,MURIBAHAL,Orissa School code of  BANBAHAL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BANABAHAL is 21240908001
2398 BANDUPALA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BANDUPALA BANDUPALA,MURIBAHAL,Orissa School code of  BANDUPALA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BANDUPALA is 21240902801
2399 BANKEL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BANKEL BANKEL,MURIBAHAL,Orissa School code of  BANKEL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BANKEL is 21240902901
2400 BANKEL GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL BANKEL BANKEL,MURIBAHAL,Orissa School code of  BANKEL GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL BANKEL is 21240901501

Leave a Reply