NANA ASOTA VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA


3351 NANA ASOTA VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA NANA ASOTA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of NANA ASOTA VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA is24100605902
3352 PIRLAKHASAR PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA PIRLAKHASAR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of PIRLAKHASAR PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100606501
3353 AVEDAVADI PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA RAMNAGAR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of AVEDAVADI PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100606601
3354 DERAMORA PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA RAMNAGAR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of DERAMORA PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100606602
3355 GUNDMORA VADI PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA RAMNAGAR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of GUNDMORA VADI PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100606603
3356 BANDERROAD PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA SALAYA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of BANDERROAD PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100606905
3357 SALAYA KANYA SHALA school JAMKHAMBHALIYA SALAYA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of SALAYA KANYA SHALA school JAMKHAMBHALIYA is24100606902
3358 SALAYA TALUKA SHALA school JAMKHAMBHALIYA SALAYA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of SALAYA TALUKA SHALA school JAMKHAMBHALIYA is24100606901
3359 SALAYA VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA SALAYA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of SALAYA VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA is24100606904
3360 SIMANI  K. VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA SALAYA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of SIMANI  K. VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA is24100606908
3361 SAMOR PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA SAMOR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of SAMOR PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100607001
3362 SAMOR VADI SHALA-3 school JAMKHAMBHALIYA SAMOR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of SAMOR VADI SHALA-3 school JAMKHAMBHALIYA is24100607004
3363 GOKIBAI  PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA SHAKTINAGAR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of GOKIBAI  PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100607103
3364 PANCHVADI PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA SHAKTINAGAR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of PANCHVADI PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100607102
3365 TALUKA SHALA-5 school JAMKHAMBHALIYA SHAKTINAGAR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of TALUKA SHALA-5 school JAMKHAMBHALIYA is24100607101
3366 SHEDHABHADTHER  PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA SHEDHABHADTHER,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of SHEDHABHADTHER  PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100607201
3367 SIDDHPUR  PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA SIDDHPUR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of SIDDHPUR  PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100607301
3368 SIMANIKALAWAD  PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA SIMANIKALAWAD,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of SIMANIKALAWAD  PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100607401
3369 SODSALA VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA SODSALA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of SODSALA VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA is24100607502
3370 SUTARIYA VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA SUTARIYA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of SUTARIYA VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA is24100607902
3371 TIMBDI  PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA TIMBDI,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of TIMBDI  PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100608201
3372 VACHLABARA VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA VACHLABARA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of VACHLABARA VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA is24100608402
3373 VADATRA TALUKA SHALA school JAMKHAMBHALIYA VADATRA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of VADATRA TALUKA SHALA school JAMKHAMBHALIYA is24100608701
3374 VADATRA VADI SHALA – 5 school JAMKHAMBHALIYA VADATRA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of VADATRA VADI SHALA – 5 school JAMKHAMBHALIYA is24100608708
3375 VADATRA VADI SHALA -3 school JAMKHAMBHALIYA VADATRA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of VADATRA VADI SHALA -3 school JAMKHAMBHALIYA is24100608704
3376 VADATRA VADI SHALA-1 school JAMKHAMBHALIYA VADATRA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of VADATRA VADI SHALA-1 school JAMKHAMBHALIYA is24100608702
3377 VADINAR VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA VADINAR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of VADINAR VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA is24100608602
3378 RATADIDHAR VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA VINJALPAR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of RATADIDHAR VADI SHALA school JAMKHAMBHALIYA is24100608802
3379 VINJALPAR KUMAR SHALA P S school JAMKHAMBHALIYA VINJALPAR,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of VINJALPAR KUMAR SHALA P S school JAMKHAMBHALIYA is24100608804
3380 ZAKASIYA PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA ZAKASIYA,JAMKHAMBHALIYA,Gujarat school code of ZAKASIYA PRIMARY SCHOOL school JAMKHAMBHALIYA is24100609001
3381 ALIYA KANYA SHALA school JAMNAGAR ALIYA,JAMNAGAR,Gujarat school code of ALIYA KANYA SHALA school JAMNAGAR is24100700102
3382 GANGAJALA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR ALIYA,JAMNAGAR,Gujarat school code of GANGAJALA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR is24100700112
3383 GOKUL PARA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR ALIYA,JAMNAGAR,Gujarat school code of GOKUL PARA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR is24100700106
3384 MODA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR ALIYA,JAMNAGAR,Gujarat school code of MODA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR is24100700109
3385 AMRA KANYA SHALA school JAMNAGAR AMARA,JAMNAGAR,Gujarat school code of AMRA KANYA SHALA school JAMNAGAR is24100700210
3386 AMRA TALUKA SHALA school JAMNAGAR AMARA,JAMNAGAR,Gujarat school code of AMRA TALUKA SHALA school JAMNAGAR is24100700209
3387 GADUKA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR AMARA,JAMNAGAR,Gujarat school code of GADUKA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR is24100700205
3388 BAVARIYA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR BAVARIYA,JAMNAGAR,Gujarat school code of BAVARIYA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR is24100700501
3389 BED KANYA SHALA school JAMNAGAR BED,JAMNAGAR,Gujarat school code of BED KANYA SHALA school JAMNAGAR is24100700602
3390 BED RASULNAGAR PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR BED,JAMNAGAR,Gujarat school code of BED RASULNAGAR PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR is24100700603
3391 BED VADI SHALA school JAMNAGAR BED,JAMNAGAR,Gujarat school code of BED VADI SHALA school JAMNAGAR is24100700604
3392 BEDI KANYA SHALA school JAMNAGAR BEDI,JAMNAGAR,Gujarat school code of BEDI KANYA SHALA school JAMNAGAR is24100700702
3393 BEDI PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR BEDI,JAMNAGAR,Gujarat school code of BEDI PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR is24100700701
3394 CHANDRAGADH TALUKA SHALA school JAMNAGAR CHANDRAGADH,JAMNAGAR,Gujarat school code of CHANDRAGADH TALUKA SHALA school JAMNAGAR is24100701101
3395 DADIYA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR DADIYA,JAMNAGAR,Gujarat school code of DADIYA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR is24100701501
3396 DARED TALUKA SHALA school JAMNAGAR DARED,JAMNAGAR,Gujarat school code of DARED TALUKA SHALA school JAMNAGAR is24100701601
3397 DHINCHDA TALUKA SHALA school JAMNAGAR DHINCHDA,JAMNAGAR,Gujarat school code of DHINCHDA TALUKA SHALA school JAMNAGAR is24100701801
3398 DHINCHDA VADI SHALA school JAMNAGAR DHINCHDA,JAMNAGAR,Gujarat school code of DHINCHDA VADI SHALA school JAMNAGAR is24100701802
3399 DHRAGDA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR DHRAGDA,JAMNAGAR,Gujarat school code of DHRAGDA PRIMARY SCHOOL school JAMNAGAR is24100701901
3400 DHUNVAV KANYA SHALA school JAMNAGAR DHUNVAV,JAMNAGAR,Gujarat school code of DHUNVAV KANYA SHALA school JAMNAGAR is24100702102

Leave a Reply