NAVAVAS (RAVAPAR) PRIMARY SHAL school NAKHATRANA


4201 NAVAVAS (RAVAPAR) PRIMARY SHAL school NAKHATRANA BAVAVAS,NAKHATRANA,Gujarat school code of NAVAVAS (RAVAPAR) PRIMARY SHAL school NAKHATRANA is24010601202
4202 NAVAVAS(NAKHATR) PRIMARY SHAL school NAKHATRANA BAVAVAS,NAKHATRANA,Gujarat school code of NAVAVAS(NAKHATR) PRIMARY SHAL school NAKHATRANA is24010601201
4203 BERU PRIMARY SHALA school NAKHATRANA BERU,NAKHATRANA,Gujarat school code of BERU PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010609501
4204 BIBAR PRIMARY SHALA school NAKHATRANA BIBAR,NAKHATRANA,Gujarat school code of BIBAR PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010605201
4205 CHANDRA NAGAR PRIMARY SHALA school NAKHATRANA CHANDRANAGAR,NAKHATRANA,Gujarat school code of CHANDRA NAGAR PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010613701
4206 CHAVADKHA PRIMARY SHALA school NAKHATRANA CHAVADKHA,NAKHATRANA,Gujarat school code of CHAVADKHA PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010607801
4207 DEVISAR PRIMARY SHALA school NAKHATRANA DEVISAR,NAKHATRANA,Gujarat school code of DEVISAR PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010606101
4208 FULAY PRIMARY SHALA school NAKHATRANA FULAY,NAKHATRANA,Gujarat school code of FULAY PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010601601
4209 HAMIRPAR PRI SHALA school NAKHATRANA HAMIRPAR,NAKHATRANA,Gujarat school code of HAMIRPAR PRI SHALA school NAKHATRANA is24010613301
4210 JINJAY PRIMARY SHALA school NAKHATRANA JINJAY,NAKHATRANA,Gujarat school code of JINJAY PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010603001
4211 KHARADIYA PRIMARY SHALA school NAKHATRANA KHARADIYA,NAKHATRANA,Gujarat school code of KHARADIYA PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010603401
4212 KHIRSARA (NETRA) PRI.SHALA school NAKHATRANA KHIRSARA,NAKHATRANA,Gujarat school code of KHIRSARA (NETRA) PRI.SHALA school NAKHATRANA is24010602702
4213 KHOMBHDI PRIMARY KANYA SHALA school NAKHATRANA KHOMBHDI MOTI,NAKHATRANA,Gujarat school code of KHOMBHDI PRIMARY KANYA SHALA school NAKHATRANA is24010604501
4214 KHOMBHDI PRIMARY KUMAR SHALA school NAKHATRANA KHOMBHDI MOTI,NAKHATRANA,Gujarat school code of KHOMBHDI PRIMARY KUMAR SHALA school NAKHATRANA is24010604502
4215 KOTDA (J) PRIMARY KUMAR SHALA school NAKHATRANA KOTDA JAJADOR,NAKHATRANA,Gujarat school code of KOTDA (J) PRIMARY KUMAR SHALA school NAKHATRANA is24010606803
4216 ROHA (SU.) PRIMARY SHALA school NAKHATRANA KOTRA (ROHA),NAKHATRANA,Gujarat school code of ROHA (SU.) PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010612201
4217 LAIYARI PRIMARY SHALA school NAKHATRANA LAYARI,NAKHATRANA,Gujarat school code of LAIYARI PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010614601
4218 LUDBAY PRIMARY SHALA – 2 school NAKHATRANA LUBAY,NAKHATRANA,Gujarat school code of LUDBAY PRIMARY SHALA – 2 school NAKHATRANA is24010600601
4219 MANJAL PRIMARY GROUP SHALA school NAKHATRANA MANJAL,NAKHATRANA,Gujarat school code of MANJAL PRIMARY GROUP SHALA school NAKHATRANA is24010611302
4220 MURU PRIMARY SHALA school NAKHATRANA MARU (MURU),NAKHATRANA,Gujarat school code of MURU PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010601701
4221 MORGAR PRIMARY SHALA school NAKHATRANA MORGAR,NAKHATRANA,Gujarat school code of MORGAR PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010610901
4222 NAKHATRANA PRIMARY KUMAR SHALA school NAKHATRANA NAKHATRANA,NAKHATRANA,Gujarat school code of NAKHATRANA PRIMARY KUMAR SHALA school NAKHATRANA is24010608003
4223 NAVANAGAR(NAKAT) PRIMARY SHALA school NAKHATRANA NAKHATRANA,NAKHATRANA,Gujarat school code of NAVANAGAR(NAKAT) PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010608002
4224 SARKARI COLONY PRIMARY SHALAL school NAKHATRANA NAKHATRANA,NAKHATRANA,Gujarat school code of SARKARI COLONY PRIMARY SHALAL school NAKHATRANA is24010608006
4225 MAFATHNAGAR PRIMARY SHALA school NAKHATRANA NETRA,NAKHATRANA,Gujarat school code of MAFATHNAGAR PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010604303
4226 NETRA KUMAR SHALA school NAKHATRANA NETRA,NAKHATRANA,Gujarat school code of NETRA KUMAR SHALA school NAKHATRANA is24010604301
4227 NETRA PRIMARY KANYA SHALA school NAKHATRANA NETRA,NAKHATRANA,Gujarat school code of NETRA PRIMARY KANYA SHALA school NAKHATRANA is24010604302
4228 NIRONA KANYA SHALA school NAKHATRANA NIRONA,NAKHATRANA,Gujarat school code of NIRONA KANYA SHALA school NAKHATRANA is24010605301
4229 NIRONA KUMAR SHALA school NAKHATRANA NIRONA,NAKHATRANA,Gujarat school code of NIRONA KUMAR SHALA school NAKHATRANA is24010605302
4230 SUKHPAR (ROHA) PRIMARY SHALA school NAKHATRANA SUKHPAR (ROHA),NAKHATRANA,Gujarat school code of SUKHPAR (ROHA) PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010612801
4231 TAL PRIMARY SHALA school NAKHATRANA TAL,NAKHATRANA,Gujarat school code of TAL PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010601501
4232 TODIYA PRIMARY SHALA school NAKHATRANA TODIYA,NAKHATRANA,Gujarat school code of TODIYA PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010604601
4233 VADVA KANYA PRIMARY SHALA school NAKHATRANA VADVA KANYAVALA,NAKHATRANA,Gujarat school code of VADVA KANYA PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010613201
4234 VANG PRIMARY SHALA school NAKHATRANA VANG,NAKHATRANA,Gujarat school code of VANG PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010603301
4235 SHARDA MANDIR SHALA NO 2 school NAKHATRANA VIRANI MOTI,NAKHATRANA,Gujarat school code of SHARDA MANDIR SHALA NO 2 school NAKHATRANA is24010607003
4236 VITHON PRIMARY KANYA SHALA school NAKHATRANA VITHON,NAKHATRANA,Gujarat school code of VITHON PRIMARY KANYA SHALA school NAKHATRANA is24010608501
4237 VYAR PRIMARY SHALA school NAKHATRANA VYAR,NAKHATRANA,Gujarat school code of VYAR PRIMARY SHALA school NAKHATRANA is24010615101
4238 ADESAR PRIMARY KANYA SHALA school RAPAR ADESAR,RAPAR,Gujarat school code of ADESAR PRIMARY KANYA SHALA school RAPAR is24010204203
4239 ADESAR PRIMARY KUMAR SHALA school RAPAR ADESAR,RAPAR,Gujarat school code of ADESAR PRIMARY KUMAR SHALA school RAPAR is24010204207
4240 DHANAKHIYADHAR PRIMARY SHALA school RAPAR ADESAR,RAPAR,Gujarat school code of DHANAKHIYADHAR PRIMARY SHALA school RAPAR is24010204204
4241 AMRAPAR PRIMARY SHALA school RAPAR AMARPAR,RAPAR,Gujarat school code of AMRAPAR PRIMARY SHALA school RAPAR is24010207301
4242 ANANDPAR PRIMARY KANYA SHALA school RAPAR ANANDPAR,RAPAR,Gujarat school code of ANANDPAR PRIMARY KANYA SHALA school RAPAR is24010200801
4243 ANANDPAR PRIMARY KUMAR SHALA school RAPAR ANANDPAR,RAPAR,Gujarat school code of ANANDPAR PRIMARY KUMAR SHALA school RAPAR is24010200802
4244 GADHDA RASAJI PRIMARY SCHOOL school RAPAR BALASAR,RAPAR,Gujarat school code of GADHDA RASAJI PRIMARY SCHOOL school RAPAR is24010200902
4245 SHIRANIVANDH PRIMARY SHALA school RAPAR BALASAR,RAPAR,Gujarat school code of SHIRANIVANDH PRIMARY SHALA school RAPAR is24010200904
4246 BELA PRIMARY KUMAR SHALA school RAPAR BELA,RAPAR,Gujarat school code of BELA PRIMARY KUMAR SHALA school RAPAR is24010200507
4247 VISASARVANDH(BELA) PRIMARY SHA school RAPAR BELA,RAPAR,Gujarat school code of VISASARVANDH(BELA) PRIMARY SHA school RAPAR is24010200502
4248 BHIMASAR KANYA SHALA school RAPAR BHIMASAR,RAPAR,Gujarat school code of BHIMASAR KANYA SHALA school RAPAR is24010204506
4249 BHIMASAR KUMAR SHALA school RAPAR BHIMASAR,RAPAR,Gujarat school code of BHIMASAR KUMAR SHALA school RAPAR is24010204507
4250 NUTAN CHITROD PRIMARY SHALA school RAPAR CHITROD,RAPAR,Gujarat school code of NUTAN CHITROD PRIMARY SHALA school RAPAR is24010208405

Leave a Reply