PRI.ASRAM SHALA HUNNAR School HUNNAR


5651 PRI.ASRAM SHALA HUNNAR School HUNNAR HUNNAR, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of PRI.ASRAM SHALA HUNNAR is 27300602702
5652 ZPPS  JITTI School JITTI JITTI, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  JITTI is 27300603001
5653 ZPPS  KHUPSANGI School KHUPSANGI KHUPSANGI, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  KHUPSANGI is 27300603901
5654 MADYAMIK ASHRAMSHALA BALAJINAG School LAMANTANDA LAMANTANDA, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of MADYAMIK ASHRAMSHALA BALAJINAG is 27300604002
5655 ZPPS LONAR School LONAR LONAR, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS LONAR is 27300604401
5656 M.C GIRLS MANGALWEDHA NO-1 School MANGALWEDHA MANGALWEDHA, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of M.C GIRLS MANGALWEDHA NO-1 is 27300605108
5657 M.C.BOYS MANGALWEDHA NO-3 School MANGALWEDHA MANGALWEDHA, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of M.C.BOYS MANGALWEDHA NO-3 is 27300605105
5658 M.C.BOYS MANGALWEDHA NO-4 School MANGALWEDHA MANGALWEDHA, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of M.C.BOYS MANGALWEDHA NO-4 is 27300605106
5659 M.C.GIRLS/BOY MANGAL NO-5 School MANGALWEDHA MANGALWEDHA, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of M.C.GIRLS/BOY MANGAL NO-5 is 27300605107
5660 ZPPS  BOYS MARAWDE School MARAWADE MARAWADE, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  BOYS MARAWDE is 27300605302
5661 ZPPS  GIRLS MARAWADE School MARAWADE MARAWADE, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  GIRLS MARAWADE is 27300605301
5662 ZPPS  BANDGARWADI School NANDESWAR NANDESWAR, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  BANDGARWADI is 27300605804
5663 ZPPS  NANDESWAR School NANDESWAR NANDESWAR, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  NANDESWAR is 27300605801
5664 PRI ASHRAM SHALA PADOLKARWADI School PADOLKARWADI PADOLKARWADI, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of PRI ASHRAM SHALA PADOLKARWADI is 27300606101
5665 ZPPS URDU SCHOOL SIDDAPUR School SIDDAPUR SIDDAPUR, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS URDU SCHOOL SIDDAPUR is 27300607305
5666 ZPPS  TALSANGI School TAISANGI TAISANGI, MANGALWEDHA, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  TALSANGI is 27300607601
5667 ZPPS GIRS ANGER School ANGAR ANGAR, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS GIRS ANGER is 27300700201
5668 ZPPS  BHOPALE School BOPLE BOPLE, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  BHOPALE is 27300701501
5669 SHRIPALGIRIJI ASHRAM PRASHALA School DEGAON DEGAON, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of SHRIPALGIRIJI ASHRAM PRASHALA is 27300701902
5670 ZPPS  DHOKBABULGAON School DHOKBABHULGAON DHOKBABHULGAON, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  DHOKBABULGAON is 27300702202
5671 ZPPS  INDIRANAGAR School GHODESWAR GHODESWAR, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  INDIRANAGAR is 27300702704
5672 ZPPS  GOTEWADI School GHOTEWADI GHOTEWADI, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  GOTEWADI is 27300702901
5673 ZPPS  ICHGAON School ICHAGAON ICHAGAON, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  ICHGAON is 27300703301
5674 ZPPS  KOLEGAON School KOLEGAON KOLEGAON, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  KOLEGAON is 27300704401
5675 ZPPS KURUL NO2 School KURUL KURUL, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS KURUL NO2 is 27300705102
5676 POST BASIC ASHRAM PRASHALA School LAMBOTI LAMBOTI, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of POST BASIC ASHRAM PRASHALA is 27300705304
5677 ZPPS  CHANDRAMOLI GANESHMANDIR School MOHOL MOHOL, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  CHANDRAMOLI GANESHMANDIR is 27300705801
5678 ZPPS  NARKHED School NARKHED NARKHED, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  NARKHED is 27300706401
5679 ZPPS  SAROLE School SAROLE SAROLE, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  SAROLE is 27300707501
5680 ZPPS  YENKI School YENKI YENKI, MOHOL, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS  YENKI is 27300710301
5681 ZPPS DEVDE School DEVDE DEVDE, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS DEVDE is 27300802201
5682 ZPPS FULCHINCHOLI School FULCHINCHHILI FULCHINCHHILI, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS FULCHINCHOLI is 27300802504
5683 ZPPS GADEGAON School GADEGAON GADEGAON, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS GADEGAON is 27300802601
5684 ZPPS GARDI School GARDI GARDI, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS GARDI is 27300802701
5685 ZPPS KANHAPURI School KANHAPURI KANHAPURI, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS KANHAPURI is 27300803602
5686 ZPPS JAVAHARWASRI School KARKAMB KARKAMB, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS JAVAHARWASRI is 27300803717
5687 ZPPS UJANIVASAHAT School KARKAMB KARKAMB, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS UJANIVASAHAT is 27300803718
5688 ZPPS KAROLE School KAROLE KAROLE, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS KAROLE is 27300803803
5689 ZPPS KASEGAON NO-2 School KASEGAON KASEGAON, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS KASEGAON NO-2 is 27300803902
5690 ZPPS NIKAMWASTI School KASEGAON KASEGAON, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS NIKAMWASTI is 27300803919
5691 ZPPS KORTI School KORTI KORTI, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS KORTI is 27300804801
5692 ZPPS NANADORE School NANDORE NANDORE, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS NANADORE is 27300805402
5693 ZPPS BHAIRAVNATHWADI School NARAYANCHINCHOLI NARAYANCHINCHOLI, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS BHAIRAVNATHWADI is 27300805502
5694 LOKMANYA VIDYALAY School PANDHARPUR PANDHARPUR, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of LOKMANYA VIDYALAY is 27300810329
5695 MAHARASTRA VIDYALAY School PANDHARPUR PANDHARPUR, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of MAHARASTRA VIDYALAY is 27300810309
5696 NAGAR PALIKA GIRLS NO–7 School PANDHARPUR PANDHARPUR, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of NAGAR PALIKA GIRLS NO–7 is 27300810317
5697 PRI ASHRAM SCH. School PANDHARPUR PANDHARPUR, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of PRI ASHRAM SCH. is 27300810328
5698 ZPPS PAT.KUROLI School PATVARDHAN KUROLI PATVARDHAN KUROLI, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS PAT.KUROLI is 27300806101
5699 ZPPS PULUJ School PULUJ PULUJ, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS PULUJ is 27300806501
5700 ZPPS RANJANI School RANJANI RANJANI, PANDHARPUR, SOLAPUR, Maharashtra School code of ZPPS RANJANI is 27300806702

 

Leave a Reply