SIMALIYA PRA SHALA school ZALOD


3001 SIMALIYA PRA SHALA school ZALOD SIMALIYA,ZALOD,Gujarat school code of SIMALIYA PRA SHALA school ZALOD is24180612601
3002 VADLA PADLA PRA. SHALA school ZALOD SIMALIYA,ZALOD,Gujarat school code of VADLA PADLA PRA. SHALA school ZALOD is24180612602
3003 SIMALKHEDI PRA SHALA school ZALOD SIMALKHEDI,ZALOD,Gujarat school code of SIMALKHEDI PRA SHALA school ZALOD is24180612101
3004 SITAVATLI PRA.SHALA school ZALOD SITAVATLI,ZALOD,Gujarat school code of SITAVATLI PRA.SHALA school ZALOD is24180617201
3005 PADATIYA FALIYA VARG school ZALOD SUTHARVASA,ZALOD,Gujarat school code of PADATIYA FALIYA VARG school ZALOD is24180605007
3006 SATSER VARG school ZALOD SUTHARVASA,ZALOD,Gujarat school code of SATSER VARG school ZALOD is24180605005
3007 SUTHARVASA PRA. school ZALOD SUTHARVASA,ZALOD,Gujarat school code of SUTHARVASA PRA. school ZALOD is24180605001
3008 DANGI FALIYA VARG school ZALOD TADHAGOLA,ZALOD,Gujarat school code of DANGI FALIYA VARG school ZALOD is24180614202
3009 MAVI FALYA VARG school ZALOD TADHAGOLA,ZALOD,Gujarat school code of MAVI FALYA VARG school ZALOD is24180614203
3010 TADHAGOLA PRI SHALA school ZALOD TADHAGOLA,ZALOD,Gujarat school code of TADHAGOLA PRI SHALA school ZALOD is24180614201
3011 TETARIYA PRI SHA;LA school ZALOD TETARIYA,ZALOD,Gujarat school code of TETARIYA PRI SHA;LA school ZALOD is24180615001
3012 GHATI F.VARG THALA LIMDI school ZALOD THALA(LIMDI),ZALOD,Gujarat school code of GHATI F.VARG THALA LIMDI school ZALOD is24180607402
3013 THALA(LIMDI) PRI.SHALA school ZALOD THALA(LIMDI),ZALOD,Gujarat school code of THALA(LIMDI) PRI.SHALA school ZALOD is24180607401
3014 MALVARG THERKA PRI.SHALA school ZALOD THERKA,ZALOD,Gujarat school code of MALVARG THERKA PRI.SHALA school ZALOD is24180606003
3015 SARKARI MAL VARG school ZALOD THERKA,ZALOD,Gujarat school code of SARKARI MAL VARG school ZALOD is24180606005
3016 THERKA PRI.SHALA school ZALOD THERKA,ZALOD,Gujarat school code of THERKA PRI.SHALA school ZALOD is24180606001
3017 THERKI VARG PRI.SHALA school ZALOD THERKA,ZALOD,Gujarat school code of THERKI VARG PRI.SHALA school ZALOD is24180606002
3018 THUTHI KANKASIYA PRA.SHALA school ZALOD THUTHIKANKASIYA,ZALOD,Gujarat school code of THUTHI KANKASIYA PRA.SHALA school ZALOD is24180617901
3019 BANDA SIMAL VARG PRI.SHALA school ZALOD VAGELA,ZALOD,Gujarat school code of BANDA SIMAL VARG PRI.SHALA school ZALOD is24180605604
3020 BHURAKUVA VARG school ZALOD VAGELA,ZALOD,Gujarat school code of BHURAKUVA VARG school ZALOD is24180605602
3021 VAGELA MU. PRI.SHALA school ZALOD VAGELA,ZALOD,Gujarat school code of VAGELA MU. PRI.SHALA school ZALOD is24180605601
3022 VAGELA VARG PRI.SHALA school ZALOD VAGELA,ZALOD,Gujarat school code of VAGELA VARG PRI.SHALA school ZALOD is24180605603
3023 BALENDIYA PRI.SHALA school ZALOD VAKHATPURA,ZALOD,Gujarat school code of BALENDIYA PRI.SHALA school ZALOD is24180601802
3024 VAKHATPURA PRI.SHALA school ZALOD VAKHATPURA,ZALOD,Gujarat school code of VAKHATPURA PRI.SHALA school ZALOD is24180601801
3025 GHATI FALIYA VARG school ZALOD VAKOL,ZALOD,Gujarat school code of GHATI FALIYA VARG school ZALOD is24180607301
3026 KHARAPANI PRI.SHALA school ZALOD VAKOL,ZALOD,Gujarat school code of KHARAPANI PRI.SHALA school ZALOD is24180607303
3027 VAKOL PRI.SHALA school ZALOD VAKOL,ZALOD,Gujarat school code of VAKOL PRI.SHALA school ZALOD is24180607302
3028 SURAPALI school ZALOD VAROD(JHATAVA),ZALOD,Gujarat school code of SURAPALI school ZALOD is24180603102
3029 VAROD PRA. school ZALOD VAROD(JHATAVA),ZALOD,Gujarat school code of VAROD PRA. school ZALOD is24180603103
3030 VASTI PRA. SHALA school ZALOD VASTI,ZALOD,Gujarat school code of VASTI PRA. SHALA school ZALOD is24180608501
3031 UMARIMAL PRA. SHALA school ZALOD VELPURA,ZALOD,Gujarat school code of UMARIMAL PRA. SHALA school ZALOD is24180606902
3032 VELPURA PRA SHALA school ZALOD VELPURA,ZALOD,Gujarat school code of VELPURA PRA SHALA school ZALOD is24180606901
3033 ADIVASI SOCIETY PRI.SHALA school ZALOD ZALOD,ZALOD,Gujarat school code of ADIVASI SOCIETY PRI.SHALA school ZALOD is24180605901
3034 BONIBEN KANYA SHALA school ZALOD ZALOD,ZALOD,Gujarat school code of BONIBEN KANYA SHALA school ZALOD is24180605906
3035 DHADIYA PRA.SHALA school ZALOD ZALOD,ZALOD,Gujarat school code of DHADIYA PRA.SHALA school ZALOD is24180605908
3036 KAKRA DUNGRA school ZALOD ZALOD,ZALOD,Gujarat school code of KAKRA DUNGRA school ZALOD is24180605909
3037 MANDLIKHUTA PRI.SHALA school ZALOD ZALOD,ZALOD,Gujarat school code of MANDLIKHUTA PRI.SHALA school ZALOD is24180605902
3038 BADPUR PRI. SCHOOL school DEHGAM BADPUR,DEHGAM,Gujarat school code of BADPUR PRI. SCHOOL school DEHGAM is24060101201
3039 BAHIYAL KUMAR PRI. SCHOOL school DEHGAM BAHIYAL,DEHGAM,Gujarat school code of BAHIYAL KUMAR PRI. SCHOOL school DEHGAM is24060101301
3040 BAHIYAL URDU  PRI. SCHOOL school DEHGAM BAHIYAL,DEHGAM,Gujarat school code of BAHIYAL URDU  PRI. SCHOOL school DEHGAM is24060101303
3041 BILAMNA PRI. SCHOOL school DEHGAM BILAMNA,DEHGAM,Gujarat school code of BILAMNA PRI. SCHOOL school DEHGAM is24060103001
3042 CHANADANA MUVADA PRI. SCHOOL school DEHGAM CHANDANA MUVADA,DEHGAM,Gujarat school code of CHANADANA MUVADA PRI. SCHOOL school DEHGAM is24060103201
3043 DEHGAM BRANCH KUMAR – 1 PRI. S school DEHGAM DEHGAM,DEHGAM,Gujarat school code of DEHGAM BRANCH KUMAR – 1 PRI. S school DEHGAM is24060104106
3044 KANYA SHALA NO.1 PRI. SCHOOL school DEHGAM DEHGAM,DEHGAM,Gujarat school code of KANYA SHALA NO.1 PRI. SCHOOL school DEHGAM is24060104102
3045 MUNI.HIGH (PRIV.NON GRANTED) school DEHGAM DEHGAM,DEHGAM,Gujarat school code of MUNI.HIGH (PRIV.NON GRANTED) school DEHGAM is24060104104
3046 DHAMIJ PRI. SCHOOL school DEHGAM DHAMIJ,DEHGAM,Gujarat school code of DHAMIJ PRI. SCHOOL school DEHGAM is24060104601
3047 HALISA PRI. SCHOOL school DEHGAM HALISA,DEHGAM,Gujarat school code of HALISA PRI. SCHOOL school DEHGAM is24060106101
3048 HILOL PRI. SCHOOL school DEHGAM HILOL,DEHGAM,Gujarat school code of HILOL PRI. SCHOOL school DEHGAM is24060106501
3049 ISANPUR DODIYA PRI.SCHOOL school DEHGAM ISANPUR DODIYA,DEHGAM,Gujarat school code of ISANPUR DODIYA PRI.SCHOOL school DEHGAM is24060107101
3050 KESHRAJI NI MUVADI PRI.SCHOOL school DEHGAM KESHRAJI NI MUVADI,DEHGAM,Gujarat school code of KESHRAJI NI MUVADI PRI.SCHOOL school DEHGAM is24060109201

Leave a Reply