SULEKELA NODAL GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SULEKELA


2251 SULEKELA NODAL GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SULEKELA SULEKELA,BELPADA,Orissa School code of  SULEKELA NODAL GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SULEKELA is 21240411503
2252 TANLA PROJECT UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL TANLA TANLA,BELPADA,Orissa School code of  TANLA PROJECT UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL TANLA is 21240406801
2253 TENTULIMUNDA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL TENTULIMUNDA TENTULIMUNDA,BELPADA,Orissa School code of  TENTULIMUNDA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL TENTULIMUNDA is 21240412002
2254 TENTULIMUNDA GOVT. UPPER PRYMARY SC SCHOOL TENTULIMUNDA TENTULIMUNDA,BELPADA,Orissa School code of  TENTULIMUNDA GOVT. UPPER PRYMARY SC SCHOOL TENTULIMUNDA is 21240412003
2255 SARGIPALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL THUDIBAHAL THUDIBAHAL,BELPADA,Orissa School code of  SARGIPALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL THUDIBAHAL is 21240401001
2256 THUDIBAHAL GOVT. NUPS SCHOOL THUDIBAHAL THUDIBAHAL,BELPADA,Orissa School code of  THUDIBAHAL GOVT. NUPS SCHOOL THUDIBAHAL is 21240401002
2257 UDING GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL UDING UDING,BELPADA,Orissa School code of  UDING GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL UDING is 21240410201
2258 AMGHAT GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL AMGHAT AMGHAT,DEOGAON,Orissa School code of  AMGHAT GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL AMGHAT is 21240510801
2259 ANTARLA GOVT. NUPS SCHOOL ANTARLA ANTARLA,DEOGAON,Orissa School code of  ANTARLA GOVT. NUPS SCHOOL ANTARLA is 21240503001
2260 ARJUNPUR GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL ARJUNPUR ARJUNPUR,DEOGAON,Orissa School code of  ARJUNPUR GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL ARJUNPUR is 21240500201
2261 BAGADA GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL BAGADA BAGADA,DEOGAON,Orissa School code of  BAGADA GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL BAGADA is 21240506602
2262 BAHALI  GOVT.NUP SCHOOL SCHOOL BAHALI BAHALI,DEOGAON,Orissa School code of  BAHALI  GOVT.NUP SCHOOL SCHOOL BAHALI is 21240505501
2263 BANDHPALI PROJECT UPPER PRYMARY SCH SCHOOL BANDHAPALI BANDHAPALI,DEOGAON,Orissa School code of  BANDHPALI PROJECT UPPER PRYMARY SCH SCHOOL BANDHAPALI is 21240507601
2264 BANDHAPARA GOVT. UPPER PRYMARY SCHO SCHOOL BANDHAPARA BANDHAPARA,DEOGAON,Orissa School code of  BANDHAPARA GOVT. UPPER PRYMARY SCHO SCHOOL BANDHAPARA is 21240501402
2265 BANDHAPARA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BANDHPARA BANDHPARA,DEOGAON,Orissa School code of  BANDHAPARA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BANDHPARA is 21240504901
2266 BARKANI GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL BARKANI BARKANI,DEOGAON,Orissa School code of  BARKANI GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL BARKANI is 21240504601
2267 BHALUKUND GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BHALUKUND BHALUKUND,DEOGAON,Orissa School code of  BHALUKUND GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BHALUKUND is 21240502601
2268 BRAHMANIJOR PROJECT GUP SCHOOL BRAHMANIJOR BRAHMANIJOR,DEOGAON,Orissa School code of  BRAHMANIJOR PROJECT GUP SCHOOL BRAHMANIJOR is 21240501901
2269 BRAHMNIPALI PROJECT GOVT. NUPS SCHOOL BRAHMNIPALI BRAHMNIPALI,DEOGAON,Orissa School code of  BRAHMNIPALI PROJECT GOVT. NUPS SCHOOL BRAHMNIPALI is 21240511601
2270 BUDHABAHAL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BUDABAHAL BUDABAHAL,DEOGAON,Orissa School code of  BUDHABAHAL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL BUDABAHAL is 21240501501
2271 CHANDRAPUR GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL CHANDRAPUR CHANDRAPUR,DEOGAON,Orissa School code of  CHANDRAPUR GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL CHANDRAPUR is 21240504701
2272 DAHIMAL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL DAHIMAL DAHIMAL,DEOGAON,Orissa School code of  DAHIMAL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL DAHIMAL is 21240506101
2273 DANGARPARA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL DANGARPARA DANGARPARA,DEOGAON,Orissa School code of  DANGARPARA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL DANGARPARA is 21240503201
2274 DANGARPARA GOVT. UPPER PRYMARY SCHO SCHOOL DANGARPARA DANGARPARA,DEOGAON,Orissa School code of  DANGARPARA GOVT. UPPER PRYMARY SCHO SCHOOL DANGARPARA is 21240503202
2275 DESANDH GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL DESANDH DESANDH,DEOGAON,Orissa School code of  DESANDH GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL DESANDH is 21240502701
2276 DUMERJORE GOVT. NUPS SCHOOL DUMERJORE DUMERJORE,DEOGAON,Orissa School code of  DUMERJORE GOVT. NUPS SCHOOL DUMERJORE is 21240506201
2277 GAIBAHAL GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL GAIBAHAL GAIBAHAL,DEOGAON,Orissa School code of  GAIBAHAL GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL GAIBAHAL is 21240503701
2278 GHAMBHARIMAL PROJECT GUP SCHOOL GAMBHARIMAL GAMBHARIMAL,DEOGAON,Orissa School code of  GHAMBHARIMAL PROJECT GUP SCHOOL GAMBHARIMAL is 21240502801
2279 GHATULDUNGRI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL GHATULDUNGRI GHATULDUNGRI,DEOGAON,Orissa School code of  GHATULDUNGRI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL GHATULDUNGRI is 21240501701
2280 GOURGOTH GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL GOURGOTH GOURGOTH,DEOGAON,Orissa School code of  GOURGOTH GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL GOURGOTH is 21240504401
2281 JAMJHARAN GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL JAMJHARAN JAMJHARAN,DEOGAON,Orissa School code of  JAMJHARAN GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL JAMJHARAN is 21240507901
2282 KHAGASIKANA GOVT. UPPER PRYMARY SCH SCHOOL KHAGASIKANA KHAGASIKANA,DEOGAON,Orissa School code of  KHAGASIKANA GOVT. UPPER PRYMARY SCH SCHOOL KHAGASIKANA is 21240501001
2283 KHALIAPALI GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL KHALIAPALI KHALIAPALI,DEOGAON,Orissa School code of  KHALIAPALI GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL KHALIAPALI is 21240511101
2284 KUBURIMAHUL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL KUBURIMAHUL KUBURIMAHUL,DEOGAON,Orissa School code of  KUBURIMAHUL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL KUBURIMAHUL is 21240502901
2285 KULIABAHAL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL KULIABAHAL KULIABAHAL,DEOGAON,Orissa School code of  KULIABAHAL GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL KULIABAHAL is 21240509801
2286 KULTAPADA PROJECT GOVT. UPPER PRYMA SCHOOL KULTAPARA KULTAPARA,DEOGAON,Orissa School code of  KULTAPADA PROJECT GOVT. UPPER PRYMA SCHOOL KULTAPARA is 21240505101
2287 KUTURLA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL KUTURLA KUTURLA,DEOGAON,Orissa School code of  KUTURLA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL KUTURLA is 21240505701
2288 LANDAPATHAR GOVT. UPPER PRYMARY SCH SCHOOL LANDAPATHAR LANDAPATHAR,DEOGAON,Orissa School code of  LANDAPATHAR GOVT. UPPER PRYMARY SCH SCHOOL LANDAPATHAR is 21240506401
2289 MAHALEI GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL MAHALAI MAHALAI,DEOGAON,Orissa School code of  MAHALEI GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL MAHALAI is 21240507201
2290 MUNDPALA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL MUNDAPALA MUNDAPALA,DEOGAON,Orissa School code of  MUNDPALA GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL MUNDAPALA is 21240505302
2291 MURSINGH GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL MURSINGH MURSINGH,DEOGAON,Orissa School code of  MURSINGH GOVT. UPPER PRYMARY SCHOOL SCHOOL MURSINGH is 21240505801
2292 NAIKENSIRA GOVT. NUPS SCHOOL NAIKENSIRA NAIKENSIRA,DEOGAON,Orissa School code of  NAIKENSIRA GOVT. NUPS SCHOOL NAIKENSIRA is 21240505901
2293 NUAPALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL NUAPALI NUAPALI,DEOGAON,Orissa School code of  NUAPALI GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL NUAPALI is 21240512601
2294 PHATAMUNDA PROJECT GOVT. UPPER PRYM SCHOOL PHATAMUNDA PHATAMUNDA,DEOGAON,Orissa School code of  PHATAMUNDA PROJECT GOVT. UPPER PRYM SCHOOL PHATAMUNDA is 21240512701
2295 PIPALPADAR GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL PIPALPADAR PIPALPADAR,DEOGAON,Orissa School code of  PIPALPADAR GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL PIPALPADAR is 21240503401
2296 RAMCHANDRAPUR KANYASHRAM SCHOOL RAMCHANDRAPUR RAMCHANDRAPUR,DEOGAON,Orissa School code of  RAMCHANDRAPUR KANYASHRAM SCHOOL RAMCHANDRAPUR is 21240509303
2297 RUGUDIPALI (L) GOVT. NUPS SCHOOL RUGUDIPALI (L) RUGUDIPALI (L),DEOGAON,Orissa School code of  RUGUDIPALI (L) GOVT. NUPS SCHOOL RUGUDIPALI (L) is 21240506501
2298 RUGUDIPALI (M) GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL RUGUDIPALI (M) RUGUDIPALI (M),DEOGAON,Orissa School code of  RUGUDIPALI (M) GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL RUGUDIPALI (M) is 21240508201
2299 SARASMAL GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL SARASMAL SARASMAL,DEOGAON,Orissa School code of  SARASMAL GOVT. NUP SCHOOL SCHOOL SARASMAL is 21240510401
2300 SATIGHAT GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL SATIGHAT SATIGHAT,DEOGAON,Orissa School code of  SATIGHAT GOVT. PRYMARY SCHOOL SCHOOL SATIGHAT is 21240509401

Leave a Reply