Z.P.SCHOOL SAROLE KHURD School SAROLE KHURDE


4551 Z.P.SCHOOL SAROLE KHURD School SAROLE KHURDE SAROLE KHURDE, NIPHAD, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL SAROLE KHURD is 27201010001
4552 Z.P.SCHOOL AAD BUDRUK School AAD BUDRUK AAD BUDRUK, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL AAD BUDRUK is 27201100101
4553 Z.P.SCHOOL AMBAPAUR School AMBAPUR AMBAPUR, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL AMBAPAUR is 27201100601
4554 SECONDARY ASHRAM AMBE School AMBE AMBE, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of SECONDARY ASHRAM AMBE is 27201100803
4555 Z.P. SCHOOL AMBE School AMBE AMBE, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL AMBE is 27201100801
4556 SEC. ASHRAM SCHOOL ASARBARI School ASARBARI ASARBARI, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of SEC. ASHRAM SCHOOL ASARBARI is 27201101204
4557 Z.P.SCHOOL BORPADA School BORPADA BORPADA, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL BORPADA is 27201102301
4558 Z.P.SCHOOL GONDE School GONDE GONDE, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL GONDE is 27201105001
4559 Z.P.SCHOOL JOGMODI School JOGMODI JOGMODI, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL JOGMODI is 27201106201
4560 Z.P.SCHOOL KARANJALI School KARANJALI KARANJALI, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL KARANJALI is 27201107001
4561 SHASKIY MAD & U ASHRA SC KOHOR School KOHOR KOHOR, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of SHASKIY MAD & U ASHRA SC KOHOR is 27201108102
4562 Z.P.SCHOOL KOHOR School KOHOR KOHOR, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL KOHOR is 27201108101
4563 Z.P.SCHOOL KOPURLI (BU) School KOPURLI (BK) KOPURLI (BK), PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL KOPURLI (BU) is 27201108201
4564 Z.P SCHOOL LINGAWANE School LINGAWANE LINGAWANE, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P SCHOOL LINGAWANE is 27201108901
4565 Z.P.SCHOOL NACHLONDHI School NACHLONDHI NACHLONDHI, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL NACHLONDHI is 27201109701
4566 Z.P.SCHOOL PEINT NO 1 School PEINT PEINT, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL PEINT NO 1 is 27201110601
4567 Z.P.SCHOOL SURGANE School SURGANE SURGANE, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL SURGANE is 27201112701
4568 Z.P.SCHOOL UMBARAD School UMBRAD UMBRAD, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL UMBARAD is 27201113701
4569 Z.P.SCHOOL MHSANVIHIRA School USTHALE USTHALE, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL MHSANVIHIRA is 27201113803
4570 Z.P.SCHOOL WANGANI School WANGANI WANGANI, PEINT, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL WANGANI is 27201114301
4571 Z.P.PRI SCHOOL BELU School BELU BELU, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL BELU is 27201200801
4572 Z.P.PRI SCHOOL CHAPADGAON School CHAPADGAON CHAPADGAON, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL CHAPADGAON is 27201202001
4573 Z.P.PRI SCHOOL DEVPUR School DEVPUR DEVPUR, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL DEVPUR is 27201202401
4574 Z.P.PRI SCHOOL GANESHNAGAR School KUNDEWADI KHURD KUNDEWADI KHURD, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL GANESHNAGAR is 27201206606
4575 Z.P.PRI SCHOOL MALEGAON School MALEGAON MALEGAON, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL MALEGAON is 27201207001
4576 Z.P.PRI SCHOOL MUSALGAON School MUSALGAON MUSALGAON, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL MUSALGAON is 27201208201
4577 Z.P.PRI SCHOOL NIMGAON SINNAR School NIMGAON SINNAR NIMGAON SINNAR, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL NIMGAON SINNAR is 27201208701
4578 Z.P.PRI SCHOOL PATOLE School PATOLE PATOLE, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL PATOLE is 27201209701
4579 Z.P.PRI SCHOOL PATPIMPRI School PATPIMPRI PATPIMPRI, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL PATPIMPRI is 27201209801
4580 PRI ASHRAM SCHOOL RAMNAGAR School RAMNAGAR RAMNAGAR, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of PRI ASHRAM SCHOOL RAMNAGAR is 27201210101
4581 Z.P.PRI SCH DATTAWADI SANGHAVI School SANGHAVI SANGHAVI, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCH DATTAWADI SANGHAVI is 27201210302
4582 Z.P.PRI SCHOOL ZAPWADI School SARADWADI SARADWADI, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL ZAPWADI is 27201210402
4583 Z.P.PRI SCHOOL SINNAR-1 School SINNAR CITY SINNAR CITY, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL SINNAR-1 is 27201211301
4584 Z.P.PRI SCHOOL, SULEWADI School SUNDARPUR SUNDARPUR, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL, SULEWADI is 27201211901
4585 Z.P.PRI SCHOOL THANGAON School THANGAON THANGAON, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL THANGAON is 27201212101
4586 Z.P.PRI SCHOOL VINCHUR DALAVI School VINCHUR DALAVI VINCHUR DALAVI, SINNER, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL VINCHUR DALAVI is 27201212801
4587 Z.P.PRI SCHOOL AMBATHA School AMBATHA AMBATHA, SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL AMBATHA is 27201300401
4588 Z.P.PRI SCHOOL BAFHALUNE School BAFHALUNE BAFHALUNE, SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL BAFHALUNE is 27201301201
4589 GOVT PRI ASHRAM SCH BHORMAL School BHORMAL BHORMAL, SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of GOVT PRI ASHRAM SCH BHORMAL is 27201302504
4590 Z.P.PRI SCHOOL GADGA School GADGA GADGA, SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL GADGA is 27201304801
4591 Z.P.PRI SCHOOL GOPALPUR School GOPALPUR GOPALPUR, SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.PRI SCHOOL GOPALPUR is 27201305801
4592 VANVASI ASHRAM GUHI School GUHI (JAMUNPADA) GUHI (JAMUNPADA), SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of VANVASI ASHRAM GUHI is 27201305904
4593 Z.P.SCHOOL HANUMANTMAL School HANUMNATMAL HANUMNATMAL, SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL HANUMANTMAL is 27201306101
4594 SHAS.PAR.KANYA ASHRAN BORPADA School KAHANDOLSA KAHANDOLSA, SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of SHAS.PAR.KANYA ASHRAN BORPADA is 27201307403
4595 SHAS. ASHRAM KARNJUL (K) School KARANJUL(K) KARANJUL(K), SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of SHAS. ASHRAM KARNJUL (K) is 27201307802
4596 Z.P.SCHOOL KHOBALA (DIGAR) School KHOBALA (DIGAR) KHOBALA (DIGAR), SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL KHOBALA (DIGAR) is 27201308801
4597 GOVT.ASHRAM SCHOOL KHUNTVIHIR School KHUNTAVIHIR KHUNTAVIHIR, SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of GOVT.ASHRAM SCHOOL KHUNTVIHIR is 27201309402
4598 PVT.AIDED PRI.ASHRAM SCH.MANKHED School MANKHED MANKHED, SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of PVT.AIDED PRI.ASHRAM SCH.MANKHED is 27201310903
4599 Z.P.SCHOOL RAHUDE School RAHUDE RAHUDE, SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL RAHUDE is 27201313601
4600 Z.P.SCHOOL SAJOLE School SAJOLE SAJOLE, SURGANA, NASHIK, Maharashtra School code of Z.P.SCHOOL SAJOLE is 27201314701

 

Leave a Reply